Quantcast
Придобит имот при фактическа раздяла може да е само на единия съпруг | СЕГА
facebook
twitter

Консулт

Придобит имот при фактическа раздяла може да е само на единия съпруг

2 684

Със съпруга ми сме разделени от години, но нямаме развод. Отдавна нямаме нищо общо, нямаме общи финанси, както и каквито и да е други отношения. В този период закупих имот. Може ли той да претендира за част от този имот, който съм закупил с мои средства и заем?

И.У, София

--------------------------

В българското семейно право има със сигурност две неуредени чисто законово явления, които с години животът налага. Едното от тях са отношенията между двама души, които се пораждат при тяхното т.нар. фактическо съжителство. Все повече хора живеят без брак, имат деца от връзката си, купуват имоти. И при раздяла се налага решаването в законов вакуум на всевъзможни проблеми като при кого остават децата, как се делят имотите и др.

Другото подобно явление определено е фактическата раздяла между съпрузи, които години наред живеят, без да уредят нещата помежду си с развод, а в същото време живеят с други хора, имат деца от тях, придобиват имоти. При това са в хипотезата на съпружеска имуществена общност, а не в режим на разделност или с брачен договор.

А когато има съпружеска имуществена общност, имуществените отношения се подчиняват на правилата на чл. 21 от Семейния кодекс (СК). Според тази разпоредба вещните права, придобити по време на брака в резултат на съвместен принос, принадлежат общо на двамата съпрузи, независимо от това на чие име са придобити. Съвместният принос може да се изрази във влагане на средства, на труд, в грижи за децата и в работа в домакинството. Този принос се предполага до доказване на противното, разпорежда още законът. Той може да се изрази в различни неща, а не само във влагането на пари. Така например може да става дума за влагането на средства и труд, за грижи за децата и работа в домакинството.

В кодекса е изрично посочено кое може да се счита за лично притежание и собственост само на единия съпруг, когато е придобито по време на брака. Това е придобитото по дарение и наследство. Например - ако родителите на единия съпруг починат и оставят в наследство апартамент, той е собственост само на този съпруг. Ако този съпруг продаде наследствения имот и купи с парите нов имот, тогава и новият ще си е само негов. Имот става собственост само на единия съпруг и ако при принудително изпълнение той изкупи неговата част.  В останалите случаи всичко, придобито по време на брака, се счита за съпружеска имуществена общност, т.е. и на двамата.

В конкретния случай нямаме придобиване по наследство или по дарение, не става дума и за придобиване при трансформация на лично имущество или на такова отпреди брака. Въпреки това обаче съдебната практика често определя, че този имот може да е само на съпруга, който е купил имота при условията на трайна фактическа раздяла, взел е заем и го изплаща. Другият съпруг винаги може да поиска чрез съд част от имота с аргумент, че всичко, придобито по време на брака, е съпружеска имуществена общност и следва да се дели. Той ще претендира и за принос.  

Ако в делото обаче се покаже и докаже дългата фактическа раздяла, представят се документите за тегления заем и служебните бележки за превежданите погасителни вноски, покаже се, че плащането става с лични средства - например превежда се част от заплатата, то няма да има проблем целият имот да остане за съответния съпруг. В никакъв случай обаче не трябва да се използват общи средства - например парични влогове, които са направени по време на брака от средства и на двамата. Тогава другият съпруг ще има основание за претенциите си.

Ключови думи:

фактическа раздяла

Още

Издръжката на дете трябва да му осигури живот като преди развода
Не хвърляйте водата от сварените картофи
Клиент на "Топлофикация" в София се става с много мъки