Quantcast
Омбудсманът призова КЕВР да свали цените на тока и парното от 1 януари | СЕГА
facebook
twitter

Икономика

Омбудсманът призова КЕВР да свали цените на тока и парното от 1 януари

549
 Илияна Кирилова

Омбудсманът Диана Ковачева призова КЕВР извънредно да преразгледа и да намали цените на парното и топлата вода от 1 януари 2021 г.

Мотивите на омбудсмана са, че в продължение на шест месеца действителните цени на природния газ от обществения доставчик „Булгаргаз“ ЕАД са значително по-ниски от начислените от КЕВР в цените на парното и топлата вода за гражданите.

Битовите клиенти не бива повече да кредитират топлофикационните дружества, като плащат завишени цени, смята Ковечева.

Тя настоява също така от началото на новата година регулаторът да намали и преференциалните цени и премиите за електрическата енергия от комбинираното производство на топлофикациите – отново във връзка с по-ниските цени на природния газ спрямо прогнозираните от КЕВР, отразени в ценовото решине от 1 юли 2020 г.

По-рано тази година омбудсманът възрази срещу промените в Наредба № 5 за регулиране на цените на топлинната енергия, след като изменения в нея през май доведоха да увеличение на прогнозните елементи в цените на топлата вода и парното за гражданите и намалиха възможностите за гъвкаво коригиране на цените, когато са налице основания за намалението им в интерес на битовите клиенти.

„Сега – половин година по-късно, реалностите на пазара показват основателността на моите опасения, че хиляди клиенти на топлофикационните дружества в страната с основно гориво природен газ в продължение на половин година са плащали завишени цени на енергията от топлофикационните дружества“, подчерта Диана Ковачева.

През същия период милиони потребители на електрическа енергия също така са надплащали вследствие прогнозно завишените преференциални цени и премии за електрическа енергия, произведена по високоефективен комбиниран способ от посочените дружества в сектор „Топлоенергетика“.

Омбудсманът апелира към председателя на КЕВР да вземе справедливо решение за цените на парното и топлата вода, както и на електрическата енергия, произвеждана в сектор „Топлоенергетика“, при спазване на принципите, от които следва да се ръководи регулаторът, а именно: осигуряване на баланс между интересите на енергийните предприятия и клиентите; създаване на гаранции за защита на крайните клиенти; както и цените на енергийните предприятия да възстановяват икономически обоснованите разходи за дейността им.

Ковачева обяви, че очаква становището на председателя на регулаторната комисия в най-кратък срок.

Още

България и Северна Македония не се разбраха за цената на тока

18.09.2022

12264
Идеята на ЕК за "таван" на приходите от ток е вредна за България

15.09.2022

6110
Рязко нараства производството на ток от вятър в Северна Европа

13.09.2022

1604