Quantcast
МОН: Детските градини да затварят само в краен случай | СЕГА
facebook
twitter

Просвета

МОН: Детските градини да затварят само в краен случай

Близо 90% от тях са имали проблеми с онлайн уроците, а 46% от учителите се нуждаят от допълнителна квалификация за организирането им
503
 Илияна Кирилова
Сред най-потърпевшите от затварянето на градините са децата със специални образователни потребности

При нова вълна от коронавирус детските градини трябва да преминават към дистанционно обучение само в краен случай, тъй като близо 90 на сто от тях са имали проблеми с онлайн уроците и на практика значителен брой деца в предучилищна възраст са останали необхванати от образователната система по време на локдауните заради пандемията. Същото се отнася и за децата и учениците със специални образователни потребности, голяма част от които също не са получавали нужната специална подкрепа. Това е категоричното мнение на експертите от МОН въз основа на проучване на обучението от разстояние в електронна среда, провеждано в детските заведения.

В анкетата на МОН са се включили 5047 учители и 1141 директори от общо 1823 детски градини. 2/3 от отговорилите са от градове. Тя показва, че те са положили усилия да продължат да работят с децата по време на карантината, като са разчитали на подкрепа от родителите. Едва 11.5% от анкетираните обаче не са срещнали затруднения при заниманията от дистанция. Само в 16% от детските градини в дейностите от разстояние са се включили над 75% от децата. 15% не са получили никаква помощ от родителите, а други 20% са срещали частични трудности.

На въпроса какво би ги подготвило по-добре за следваща година, при която се налага работа от дистанция, 46% от учителите отговарят, че имат нужда от допълнителна квалификация за организиране на обучение от разстояние в електронна среда, 34% - от осигуряване на технически средства/свързаност за родителите, 27% - от допълнителна квалификация за работа с родители, 26% - от осигуряване на избор от електронни ресурси. На фона на тези дефинирани потребности прави впечатление, че висок процент от учителите и директорите в детските градини не са преминавали обучения и не са получили подкрепа през изминалата година.

Сериозно пострадали от затварянето по време на пандемията са и децата и учениците със специални образователни потребности (СОП). Между 20 и 32% от центровете за подкрепа на процеса на приобщаващо образование (РЦПППО) и от регионалните управления на образованието (РУО) не са провеждали почти никакви групови дистанционни обучения с децата със специални потребности в детските градини.

В училищата картината е малко по-оптимистична - около половината регионални центрове и регионални управления по образованието са включили в колективни занимания от разстояние 75% от специалните ученици. В 2/3 от случаите педагогическите специалисти са предпочели индивидуалните занимания с деца и ученици със специални потребности чрез електронни устройства или на хартиен носител. При всички форми на обучение те са разчитали изключително много на образователните медиатори.

Детските градини и децата и учениците със специални образователни потребности трябва да преминават на дистанционно обучение само в краен случай, е категоричното мнение на експертите от МОН. Те смятат, че детските заведения и Центровете за специална образователна подкрепа трябва да продължат да работят присъствено дори при високи нива на заболеваемост, при спазване на всички противоепидемични мерки и подкрепа за педагогическите и непедагогически специалисти. В случай на наложително дистанционно обучение МОН ще положи усилия да осигури допълнителни видеоресурси за работа в домашна среда и технически помощни средства за учениците със СОП, казват оттам.

 

 

Още

Спрените ученически лагери остават за 2022 г.

16.09.2021

177
Издирването на над 20 000 ученици продължава по нови правила
Тържества за 15 септември ще има поне за 1, 5 и 8 клас

10.09.2021

277