Quantcast
Бащите ще имат право на 2 месеца отпуск за отглеждане на дете | СЕГА
facebook
twitter

ВОДЕЩИ НОВИНИ / България

Бащите ще имат право на 2 месеца отпуск за отглеждане на дете

За този период ще им се полага обезщетение от НОИ
2 143
 Pixabay

За бащите в България за пръв път се въвежда нов вид отпуск - 2 месеца до навършване на 8-годишна възраст от детето. За времето на този отпуск ще се полага и обезщетение от НОИ, което ще е равно на получаваното от майките през втората година на детето - 710 лв. от 1 април. Същите права се въвеждат и за осиновителите. Това предвиждат промени в Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване, предложени за обществено обсъждане от социалното министерство.

Промените са свързани с изискванията на директива 2019/1158/ЕС за равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи. Очаква се да влязат в сила у нас от август 2022 г., като според авторите им парите за целта вече са подсигурени в бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.

За да ползва новия отпуск, бащата не трябва да се е възползвал от другите възможности за бащински отпуск в КТ - те всички са свързани с правото на майката да преотстъпи част от своя отпуск на бащата. За да ползва и обезщетение за този отпуск пък, мъжът трябва да има 12 месеца осигурителен стаж като осигурен за този риск.

Любопитното в новите текстове е, че за майките отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст има само в неплатена форма. Те обаче имат право на 410 дни отпуск за бременност и раждане, през което време получават 90% от дохода си, докато за бащите до този момент има едва 15 дни отпуск със заплащане, който да не зависи от волята на майката. Именно тази неравнопоставеност влиза в противоречие с изискването на директивата - държавите членки да осигурят индивидуално право на отпуск за полагане на грижи за дете на всеки един от родителите с продължителност четири месеца, два месеца от които не могат да бъдат прехвърляни на другия родител. За периода на този отпуск е задължително да се определи заплащане или обезщетение по начин, улесняващ ползването му от двамата родители.

С промените, у нас родителите ще имат право на следните видове отпуск:

- майката има право на 410 дни отпуск за бременност и раждане, от които 45 дни задължително се ползват преди раждането. След шестия месец майката може да прехвърли остатъка от отпуска на бащата. За този период се изплаща обезщетение от НОИ в размер 90% от осигурителния доход;

- бащата има право на 15-дневен отпуск при раждане на дете от датата на изписване на детето от лечебното заведение, като за това време получава обезщетение от НОИ, което също е 90% от осигурителния доход;

- майката има право на неплатен отпуск от още една година за отглеждане на дете до 2-годишна възраст. През това време получава 710 лв. месечно;

- осиновителка има право на отпуск за отглеждане на дете до 5-годишна възраст, като 6 месеца след осиновяването на детето може да прехвърли отпуска на съпруга си. През това време получава обезщетение в размер 90% от дохода;

- всеки от родителите (осиновителите) има право да ползва неплатен отпуск до 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст. Всеки от родителите (осиновителите) може да ползва до 5 месеца от отпуска на другия родител (осиновител) с негово съгласие;

- бащата ще има от 1 август право на отпуск за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст в размер 2 месеца, като през това време му се полага обезщетение от 710 лв. месечно.

 

 

Още

Нов бащински отпуск влиза в сила от 1 август
Скандал в парламента провали промени в Кодекса на труда
Заповедите за наказание и уволнение задължително трябва да имат мотиви