Quantcast
Комисията за лични данни даде рамо на МВР за КПП-декларациите | Page 2 | СЕГА
facebook
twitter

ВОДЕЩИ НОВИНИ / България

Комисията за лични данни даде рамо на МВР за КПП-декларациите

Всеки ден се събира огромно количество деликатна информация за стотици хиляди българи
Обновена
88 898
 МВР
Новата декларация няма да съдържа заверка от работодател.

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) даде рамо на МВР и обяви за законно събирането на декларации по КПП-тата на областните градове, в които има много лични данни на хората. Става дума за стотици хиляди декларации, съдържащи имена, адреси, ЕГН, лични карти и много друга чувствителна информация, които хората са длъжни да оставят по пунктовете при всяко минаване. Не е ясно нито къде се събират, нито кой ги обработва, нито кой и къде ги съхранява.

"Събирането от органите на МВР на декларации от преминаващите през КПП граждани в областните градове на страната, е временна мярка и касае ограничен кръг от лица, чиито данни се обработват", пишат в специално становище от комисията. Според нея законодателството за защита на личните данни допуска възможността за ограничаване на обхвата на правата и свободите на гражданите при условията на европейския регламент по темата. Тя приема, че в  конкретния случай "наложената от МВР мярка е необходима и пропорционална с оглед гарантиране на общественото здраве и предотвратяването на престъпления, включително предпазването от и предотвратяването на заплахи за обществената сигурност, каквато несъмнено е заплахата от разпространението на вируса".

"Гражданите следва да са спокойни, че възможността за ограничаване на техните права, в т.ч. и правото на защита на личните им данни, не води до тяхното нарушаване!", смята комисията.

КЗЛД обаче предупреждава, че въпросното законодателство "по никакъв начин не изключва задължението на МВР да обработва данните единствено за целите на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение". Вътрешното министерство трябва да гарантира сигурността на обработването на личните данни, съдържащи се в декларациите, чрез прилагането на подходящи технически и организационни мерки.

Към момента всички обещания за улесняване и облекчаване на придвижването през областните КПП-та, особено за хората, които всеки ден пътуват за работа, не са изпълнени. Километрични опашки има всяка сутрин около София и около много от областните градове, където има големи промишлени зони.

Преди дни министърът на здравеопазването издаде нарочна заповед, с която бе обявено, че се облекчава преминаването през контролно-пропускателните пунктове на входно-изходните пътища на областните центрове. Причина за пътуването вече може да е и необходимост от полагане на грижи за роднини или близки, когато населеното място, в което живеят, е различно от постоянния или настоящ адрес на пътуващия, както и необходимост от снабдяване със стоки от първа необходимост. Последното важи, когато на съответното място няма търговски обекти и аптеки. Дотогава основателните причини за преминаване бяха полагане на труд в населеното място, здравословни причини на пътуващия или на негови близки, както и завръщане на настоящ или постоянен адрес, или на адрес, на който пътуващият временно пребивава. 
"Обстоятелствата за преминаването през КПП се удостоверяват със служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта, медицински документ, документ за самоличност, декларация от лицето за вида на причината, поради която се налага пътуването", пише още в заповедта на здравния министър.

МВР обяви, че при всяко минаване трябва да се оставя екземпляр от документа, в който се посочва основанието за пътуването и маршрута, което означава, че всеки работещ трябва да си подготви десетки екзепляри.

Преди дни пловдивският кмет Здравко Димитров съобщи, че ще помоли премиера Борисов да се върне старият режим на преминаване, по който хората само показваха документ на КПП, без да спират и да оставят декларации. До момента обаче няма движение по темата. Пловдивският бизнес също написа писмо за облекчаване. Само през едно от КПП-тата там минават по 35 000 уши всяка сутрин и вечер, защото работят в района.

Декларацията за преминаване през КПП бе въведена на 21 март. За пет дни изискванията се променят за четвърти път. Първо тя се попълваше собственоръчно и само се показваше на КПП. После започна да се изисква заверка от работодател. След това МВР промени формата на декларацията, като отпадна заверката от работодателя и започна да се изисква служебна бележка, служебна карта или пропуск, удостоверяващ работното място на пътуващия. "Решението за това е взето след анализ на ефективността от първите 3 дни на функциониране на КПП и на получените запитвания и препоръки от граждани, както и с цел предотвратяване на злоупотреби", уточниха от МВР. Последно - пътуващите в страната задължително трябва да представят на всеки контролен пункт декларация със свои данни и информация за маршрута, по който пътуват.

 

 

САМО СЪС СЛУЖЕБНИ КАРТИ

 

Заповедта на здравния министър указва, че водачите и пътниците в товарни автомобили и автомобили, с които се осъществява охрана на ценни пратки и товари (инкасо автомобили), представят само документ за самоличност и служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта.

След представяне на документ за самоличност и служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта, с приоритет през контролно-пропускателните пунктове се пропускат служители:

- на хранителни вериги и аптеки;

- осъществяващи доставки на хранителни продукти и лекарства;

- в стратегически обекти по смисъла на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност;

- на ВИК, електроснабдителните и топлоснабдителните дружества;

- извършващи неотложни ремонтни и/или аварийни дейности.

С приоритет през контролно-пропускателните пунктове се пропускат и превозни средства със специален режим на движение, както и лицата, нуждаещи се от спешна медицинска помощ.

Мерките, въведени със заповедта на здравния министър, са в сила до изричната им отмяна.

 

Още

Отново километрични опашки на ГКПП "Кулата"

20.06.2021

1755
МВР извика на разпит бивши прокурори и следовател

18.06.2021

Обновена

4813
Трифонов се е готвил години за властта

17.06.2021

Обновена

13197