Quantcast
Президентът прати в КС хаотичното законотворчество на ГЕРБ | СЕГА
facebook
twitter

ВОДЕЩИ НОВИНИ / България

Президентът прати в КС хаотичното законотворчество на ГЕРБ

2 406
 Илияна Кирилова
Румен Радев

Президентът Румен Радев атакува ГЕРБ за начина, по който приемат закони. Хаотичното законотворчество е запазена марка на управляващите. Сега държавният глава поиска Конституционният съд да тълкува разпоредби от основния закон, свързани със законодателния процес. "Има случаи, в които Народното събрание приема повторно закон, върнат от президента за ново обсъждане, и изчаква обнародването му, за да го измени. В други случаи парламентът изменя закона в рамките на процедурата по обсъждане на ветото. Случва се и депутатите да не изчакат обнародването на закона, да не го променят в рамките на повторното му обсъждане при наложено вето, а да правят промени, преди да е изтекъл срокът за обнародване, и то с друг закон, който в момента се ремонтира.

С тълкуването ще се създаде яснота и предвидимост на законотворческия процес, смята президентът. Според него е недопустимо, докато не бъде обнародван законът, неговите разпоредби да се изменят, допълват или отменят освен при наложено вето. В противен случай, се създават предпоставки за нарушаване на принципа за правовата държава, тъй като ще е неясно какво е прието и засегнати адресатите на правните норми няма да знаят какво поведение се изисква от тях.

В искането си до КС президентът дава три примера. Първият е как с преходните и заключителните разпоредби към промените в Закона за ДДС, приети през ноември, е коригиран Законът за потребителския кредит. Законът за ДДС е изпратен за обнародване до президента. Върху част от закона бе наложено вето. С друг закон - закона за бюджет 2021 г., са приети промени в същите разпоредби от Закона за потребителския кредит. Така Законът за потребителския кредит е изменен на 19 ноември, същите промени са изменени на 26 ноември, а на 3 декември законът, с който са направени измененията от 19 ноември, е повторно приет от Народното събрание. Резултатът е, че с приетия на 26 ноември закон Народното събрание изменя разпоредби, които не са обнародвани. 

Вторият пример е с бюджета на здравната каса, приет на 29 ноември 2017 г. Той е върнат от президента, а на 14 декември 2017 г. ветото не е уважено, Законът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г. е повторно приет и обнародван на 19 декември. Ден по-късно е внесен законопроект, приет на 21 декември, в който е отменен оспореният от президента текст. 

По различен начин е постъпило Народното събрание с промените в Закона за приватизация и следприватизационен контрол, приети на 18 юли 2018 г. Част и от тези промени са оспорени от президента с указ от 20 юли, обнародван на 27 юли. На 26 юли обаче ветото на президента не е преодоляно, като в същото заседание е направено предложение да отпаднат оспорените параграфи. Така оспорените разпоредби са отменени, но не с друг закон, а в рамките на процедурата по ветото.

Според президента Конституцията не допуска закон да се изменя, допълва или отменя, преди да е обнародван или върнат за ново обсъждане. Докато нормативният акт не влезе в сила, той не може да породи правно действие. За да влезе законът в сила, не е достатъчно само да е приет от Народното събрание, той трябва да се обнародва в "Държавен вестник", което е в правомощията на президента, обяснява тезата си Радев.

И допълва, че Конституцията не допуска необнародван нормативен акт. Такъв акт не е част от правната система и не би могъл да бъде изменян, допълван или отменян. 

Да се приеме, че е допустимо в 15-дневния срок за обнародване Народното събрание да изменя, допълва или отменя вече приетия закон, означава, че или не е приключила парламентарната фаза, или че се неглижира участието на президента в заключителната фаза на законодателния процес – да обнародва или да наложи вето. В случай че законът бъде върнат от президента за ново обсъждане, а междувременно е изменен от парламента, тогава "новото обсъждане" в Народното събрание се лишава от съдържание, пише още в искането на Радев.

По темата вижте и:

Депутатите отмениха разпоредба, която не съществува в правния мир

Още

Депутатите акъл не щат

25.01.2022

ТАНЯ ПЕТРОВА

1059
Ива Митева се устреми към КС

21.01.2022

Обновена

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА

26844
Президентът изгря от руините на парламентарната република

21.01.2022

ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ

3238