Quantcast
В половината фирми в България няма нито един нает | СЕГА
facebook
twitter

Първа страница

В половината фирми в България няма нито един нает

Над 95% от новите предприятия загиват, преди да навършат пет години
2 767
 Графика: НСИ
Активни предприятия според техния размер по години.

Почти половината активни фирми в България са без нито един нает служител и в тях работят единствено собствениците им. През 2016 г. броят на "монопредприятията" е 169 625, или 48.7% от всички, които са имали дейност. Това показва новото изследване на НСИ "Демография на предприятията". То се провежда всяка година, като обхваща петгодишен период, за да даде картина за жизнеспособността на бизнеса у нас. Сегашното проучване обхваща петилетката от 2012 до 2016 година.

 

Данните на НСИ показват, че през 2016 г. в страната са действали 347 967 фирми, което с 2.6% повече от предходната година. Новопоявилите се предприятия са 42 450. Най-много нови бизнеси са родени в търговията. Това е и секторът, в който най-често се регистрират семейни фирми, които разчитат само на труда на хора от фамилията, без да се наемат допълнително работници. 

Фирмите с персонал от 1 до 4 души са от втората по "гъстота" група в България. Те са 127 187 - малко над една трета от всички действащи предприятия. С персонал от 10 души или повече са едва  7.9% от активните фирми. Точно те обаче дават хляб на близо 70% от работещите българи.  Статистиката показва, че през 2016 г. са били създадени само 558 дружества с над десет или повече наети. 

Наблюдението на НСИ проследява какво се случва с новите предприятия в изследвания петгодишен период. Оказва се, че в първата година от раждането си оцеляват 80%, но по-малко от 5% оцеляват до петата си година. Това означава, че над 95% от предприемачите не успяват да се преборят с конкуренцията, пазарната конюнктура, бюрокрацията и честата смяна на правилата и или фалират, или доброволно прекратяват дейността си. Според анализаторите високата "смъртност" на младите фирми е устойчива тенденция в последните десетина години, а обяснението е, че процедурата за откриване на бизнес стана по-лесна и по-евтина, но битката за оцеляване на пазара е трудна. 

НСИ посочва, че през 2015 г. от всички 40 358 нови фирми успешно са преживели първата година 32 745. Най-жизнеспособни са действащите в сектора "Транспорт и складиране", а като размер най-витални са тези с над 10 души персонал. В същото време от всички "родени" през 2011 г. предприятия пет години по-късно активни са само 4.7%. В петилетния период най-жилави се оказват фирмите от енергетиката, докато най-много закрити предприятия има в добивната промишленост.

Всяка десета компания е "умряла" през 2015 г. показват още данните на НСИ.  В случая статистиката има предвид онези фирми, които не са извършвали дейност повече от две години. През 2015 г. такива са били 34 853 предприятия, в които са се водили на щат близо 82 000 души. Най-много са неработещите предприятия в сектора търговия - 43.4% от всички, водещи се в Търговския регистър през 2015 г. Най-жизнеспособни са фирмите в добивната промишленост, ВиК сектора, енергетиката. При тях умрелите предприятия са под 1%.

 

 

Още

Всеки пети пенсионер се пенсионира на над 66 г.

18.12.2019

ЯНА НИКОЛОВА

25577
КЕВР призна, че вдига цената на водата на сляпо

18.12.2019

МИЛА КИСЬОВА

8187
Страсбург осъди Норвегия за отнети деца

18.12.2019

18524