Quantcast
Държавата ще поема таксите на студенти, които останат 5 г. тук | СЕГА
facebook
twitter

ВОДЕЩИ НОВИНИ / Просвета

Държавата ще поема таксите на студенти, които останат 5 г. тук

За целта те трябва да имат договор за работно място с български работодател
3 468
 Илияна Кирилова

Държавата ще плаща таксите за обучение на студенти, които поемат ангажимент да останат да работят в България поне 5 години след дипломирането си. Този текст в закона за висшето образование, приет в началото на годината, придобива малко по-конкретни измерения с проект на наредба как ще става заплащането на студенти. Проектът е публикуван за обществено обсъждане.

За задържането на младите в България премиерът Борисов говори от 2011 г. "Защо вадим от парите на данъкоплатците, за да подготвяме специалисти за друга държава", възмущаваше се той тогава по адрес на лекарите, които бягат в Европа. Сега намеренията са със средства от държавния бюджет да се осигурява напълно или частично заплащането на разходите за обучение на студенти, които имат договор с работодател за стаж по време на следването и за работно място след успешното му завършване.

Тази възможност няма да важи за всички специалности и всички фирми. Специалностите ще се определят със заповед на министъра на образованието, а работодателите - от Министерския съвет по предложение на министрите. Списъкът със специалности ще се актуализира ежегодно до края на май. Изискването към работодателите е да са регистрирани в България и да имат поне 20 служители.

Студентът и работодателят ще сключват договор, страна по който ще бъде и съответното висше училище. В него ще са посочени и условията на стажа, и срокът, през който младежът следва да работи при работодателя след успешното завършване на обучението. Този договор може да се прекратява по осем различни причини, сред които при отписване на студента, прекъсване (ако не е по болест или майчинство), при системно непосещаване на стажа, по взаимно съгласие.

Минималният ангажимент на студента да остане в България при същия работодател е 5 години. Срещу това младият кадър получава шанс да започне професионалната си кариера с нещо повече от минимална стартова заплата - работодателят ще има ангажимент да му осигури основно трудово възнаграждение, което е поне средната основна заплата за съответната длъжност или за цялото предприятие (според това коя е по-висока).

По време на обучението си студентите ще са частично или изцяло освободени от такси за обучение, като коя специалност в коя група попада ще е видно от списъка на специалностите, изготвян от министъра. Ако се стигне до прекратяване на договора, виновната страна трябва да възстанови всички средства за издръжка на обучението, които са изплатени на висшето училище от държавния бюджет. Ако договорът е прекратен по взаимно съгласие между страните, студентът и работодателят ще си поделят поравно възстановяването на разходите на държавата. В случай на отказ разходите да се възстановят, НАП ще ги събира по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Още

МОН предлага студентите да учат какво е плагиатство

21.08.2021

1511
Близо 9000 студенти ще се обучават безплатно

18.08.2021

447
975 студенти ще стажуват и работят в болници, заводи и пощи