Quantcast
Гешев вкара споровете за Бюрото за защита и в Конституционния съд | СЕГА
facebook
twitter

България

Гешев вкара споровете за Бюрото за защита и в Конституционния съд

Главният прокурор оспорва прехвърлянето на дълготрайните активи към министерство на правосъдието
1 186
 Архив СЕГА

Главният прокурор Иван Гешев очевидно не се е примирил с преминаването на Бюрото за защита на свидетелите от прокуратурата към министерство на правосъдието, като този път вкара спора в Конституционния съд.

Той внесе искане за обявяване на противоконституционност на една от разпоредбите от Закона за защита лица, застрашени във връзка с наказателно производство (ЗЗЛЗВНП), приета от последния парламент. Въпросният текст предвижда дълготрайните материални активи, ползвани от Бюрото по защита при главния прокурор, да се предоставят на Министерството на правосъдието (МП).

 

В искането си до КС, Гешев посочва, че атакуваната разпоредба противоречи на конституционната норма, че имуществото се управлява от министерски съвет, както и на принципа за разделението на властите. С приемането й се нарушава баланса във взаимоотношенията между висшите държавни органи в страната, твърди Гешев.

Редица решения на Конституционния съд сочат, че Министерският съвет, като най-висш орган на изпълнителната власт, единствен има оперативни управленски функции по отношение на реда, по който се осъществява разпореждането с държавно имущество. Тези  правомощия не могат да бъдат изземвани от законодателната власт, която по Конституция има други функции, пише още в искането.

С атакуваната разпоредба Народното събрание на практика е задължило Министерския съвет да отнеме имоти – публична и частна държавна собственост (част от дълготрайните материални активи), дадени за безвъзмездно управление на Прокуратурата на Република България и ползвани от Бюрото по защита при главния прокурор, и да ги предостави на Министерство на правосъдието.

Нарушен е и принципът на разделение на властите, тъй като законодателната власт е иззела и упражнила разпоредителни конституционни правомощия на изпълнителната, пише още Гешев и добавя, че недвижимите имоти, предоставени за ползване на съдебната власт, се управляват от Пленума на Висшия съдебен съвет. Той е разпределил на прокуратурата имотите, ползвани от Бюрото по защита към главния прокурор, и те са дълготрайни материални активи на ПРБ. Предназначението им не може да се променя без съгласието на органите на съдебната власт.

 

Прокуратурата: Ние оборудвахме и подсигурихме Бюрото в пъти по-добре

Прокуратурата на Република България (ПРБ) предоставя информация за активите на Бюрото по защита от 2014 г. (при преминаването му от МП към ПРБ) до влизането в сила на промените в Закона за защита лица, застрашени във връзка с наказателно производство през септември 2021 г.:

През 2014 г. при преминаването на Бюрото по защита от Министерство на правосъдието към ПРБ, то е разполагало със значително по-малко активи, с  минимално материално-техническо оборудване, което се оказва амортизирано, морално остаряло и недостатъчно за изпълнение на специфичните функции на служителите.  През 2014 г. дълготрайни активи на Бюрото по защита са били в размер на 2 059 774 млн. лв., в това число 24 леки автомобили. Задбалансовите активи възлизат на 661 205,76 лв.

По предварителни данни дълготрайните активи (към 28.09.2021 г.), преди преминаване на Бюрото по защита към МП, възлизат на 3 039 200,00 лв., в т.ч. 29 леки автомобили. Задбалансовите активи са в размер на 980 000 лв.

За периода 2014-2021 г. за нуждите на БЗ е изградена материална база, обезпечена с необходимото мрежово оборудване, което отговаря на изискванията за информационна сигурност. Компютърното оборудване е подменено изцяло предвид това, че при преминаване на БЗ към ПРБ през 2014 г. употребяваната техника е морално остаряла и не отговаря на изискванията за инсталация на актуални операционни системи.

В изпълнение на законовите задължения по защита на застрашените лица, е изградено видеонаблюдение, което допълнително гарантира сигурността на защитените лица. Бюрото е в пъти по-добре оборудвано и подсигурено, което ще позволи занапред то да осъществява дейността си в пълна степен, твърдят от държавното обвинение.

 

 

Още

Гешев се намеси в знаково разследване срещу близък на Борисов
Демерджиев: Има много данни срещу Бойко Борисов

13.08.2022

13016
Гешев повиши без конкурс бившите шефове на спецпрокуратурата

13.08.2022

5986