facebook
twitter

Консулт

Наследник не отговаря за задължения по трудов договор

719

Има ли наследник задължения по трудовия договор на наследодателя?

Ф.Н., София

 

Законът за наследството (ЗН) изрично определя, че  "наследниците, които са приели наследството, отговарят за задълженията, с които то е обременено, съобразно дяловете, които получават".

Има обаче определени задължения на наследството, които се погасяват със смъртта на наследодателя. Това означава, че за тях наследникът не отговаря. Сред тях е например задължението по трудовия договор, по който наследодателят е работил. То не преминава върху наследниците. Никой не може да накара наследник да встъпи в трудовия договор на своя наследодател, а и самите принципи на трудовото право не го позволяват.

Сред задълженията, които не се поемат от наследника, са и тези, които са създадени с оглед на самата личност на наследодателя. Това означава, че те са създадени точно и именно с оглед на личността. Например художник да трябва да изработи портрет. Няма как наследникът да бъде задължен да го направи.  Същото се отнася до писател - да напише книга, майстор на художествени занаяти - да изработи някакъв специален предмет, който само той може да направи. Наследникът категорично не отговаря за тези задължения дори и когато е приел наследството. 

Не преминават по наследство и правата и задълженията за издръжка. Никой не може да задължи наследника да продължи да плаща издръжката, която неговият наследодател е плащал до смъртта си - без значение дали на дете, бивш съпруг или родител например.

Специални правила за наследяване има и относно договора за поръчка по смисъла на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Договорът за поръчка се прекратява освен по други причини, посочени в закона, още и с оттегляне на поръчката от доверителя, с отказ от довереника и със смъртта или с поставянето под запрещение на някой от тях, а така също и с прекратяването на юридическото лице, ако то е било доверител или довереник. При прекратяването на поръчката поради смърт, поставяне под запрещение или поради прекратяване на юридическо лице наследниците, настойникът, попечителят или ликвидационният орган трябва да уведомят незабавно другата страна и да вземат надлежните мерки за запазването на интересите й, разпорежда ЗЗД. 

Иначе общото правило е, че наследниците са длъжни да изпълнят тези задължения по начина, по който е трябвало това да стори наследодателят - да погаси кредит, да върне заем. Те трябва да прехвърлят имот, ако наследодателят им се е задължил да го продаде с предварителен договор на съответен купувач. Наследниците трябва да платят и за имуществени и неимуществени вреди на лице, което е било увредено от техния наследодател.  Ако наследодателят е сключил договор за издръжка и гледане и по него той е получател на имот, като се е задължил да гледа и издържа дадено лице, неговите наследници са длъжни да продължат да правят същото. В противен случай договорът може да бъде развален.

Все още няма коментари

Още

Властта обмисля лихвена ваканция за задължения към хазната

31.07.2020

Обновена

ТАНЯ ПЕТРОВА

1571 2
Нови правила за събирачите на дългове палят битка в парламента

29.07.2020

ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ

3239 1
След продажба не може да има претенция за запазена част

Влез или се регистрирай за да коментираш