Quantcast
Задължително ли е заплатата да се плаща по банков път | СЕГА
facebook
twitter

Консулт

Задължително ли е заплатата да се плаща по банков път

Според закона всеки може да получава парите си на ръка
2 524
 Илияна Кирилова

Трябва ли непременно да получаваме заплатата си по банков път? Наскоро депутатите спориха по темата и някои настояваха, че хората трябва да могат да си взимат парите и на ръка. 

За голяма част от работещите вече е съвсем нормално да получават трудовото си възнаграждение по банков път, дори до голяма степен е предпочитан метод за разплащане. Но трябва да се отбележи, че има и граждани, които по една или друга причина изпитват неудобство да получават парите си по този начин.  Съпротивата има известни основания. Немалко хора се дразнят от таксите на банките -  факт е, че теленето на собствени пари от автомат става все по-скъпа услуга. Някои се съмняват в коректността на процедурата. Освен това в България все още има населени места, където банкомати липсват. 

За работодателите изплащането на заплатите по банковата сметка е удобен механизъм, който спестява ценно време, и те го предпочитат.  Но ако работникът (служителят) не желае? Ето какво разяснява специализираният сайт "Парите ни".  

Нормативните актове, които уреждат изплащането на трудовото възнаграждение, са Кодексът на труда и Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. Те не съдържат изрични разпоредби за задължително изплащане на заплата по банков път.  КТ казва, че заплатата се изплаща лично на работника или служителя по ведомост или срещу разписка или по писмено искане на работника или служителя - на негови близки. Важно уточнение е, че по писмено искане на работника или служителя трудовото му възнаграждение се превежда на влог в посочената от него банка (за справка - чл. 270 от Кодекса на труда).

С други думи, работникът или служителят има право да подаде  писмено искане до работодателя, в което да заяви желание трудовото му възнаграждение да се превежда по банков път. Ако такова изрично писмено искане не е отправено, работодателят няма право едностранно да взима решението за подобно действие.

За да получи заплатата си по банка,  работникът или служителят следва да има разкрита банкова сметка и изрично да я е посочил в писменото  си искане.

Ключови думи:

спести, заплата

Още

Душ вместо вана ни спестява 6 кубика вода месечно

01.07.2022

257
Лихвата по кредитите зависи и от професията

17.06.2022

620
Банкоматът глътна картата. Ами сега?