Quantcast
Кеят на Догансарай е удължен незаконно | СЕГА
facebook
twitter

ВОДЕЩИ НОВИНИ / България

Кеят на Догансарай е удължен незаконно

1 709
 FB/Stefan Stanchev
Кейовата стена на "Росенец".

ДНСК установи, че удължението на кейовата стена в лесопарк „Росенец“ е изградено без необходимите строителни книжа, съобщи пресцентърът на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). От там припомниха, че проверката бе извършена по разпореждане на министър Гроздан Караджов.

МРРБ даде и подробности: "С изменение на кадастралната карта през 2020 г. площта на кейовата стена е увеличена от 1029 кв. м на 5838 кв. м съгласно предоставените кадастрални скици. Според тях обектът се води поземлен имот. От Службата по геодезия, картография и кадастър в Бургас е издадена скица на имота, предназначен за пристанище, с вписан собственик „Хермес Солар“ ООД, съгласно констативен нотариален акт от 2020 г. В него е записано, че имотът се състои от две основни части – северна и западна, изградени на два етапа в акваторията на Черно море през 70-те и 80-те години на ХХ век. При проверката на място от ДНСК е установено, че обектът „кейова стена“ представлява стоманобетонна подпорна стена – вълнолом и стоманобетонен кей с „Г“ образна форма. Приблизителната дължина на съоръжението е 280 метра и се състои от северна част с приблизителна дължина 175 м и западна - с приблизителна дължина 105 м. От огледа на място става ясно, че около 50 м от северната, дългата част на кейовата стена, е старо строителство. Бетонът е обрушен и на места има оголена, силно корозирала армировка. Върху нея е положена нова бетонова настилка. Новото строителство е цялата къса част и около 125 м от дългата част на кейовата стена. Това се потвърждава от кадастралните скици и от сателитните снимки. За новото строителство не са открити необходимите строителни книжа, включително разрешение за строеж".

Сега ДНСК ще възложи на външни специалисти подробно обследване и на подводната основа на кейовата стена. След това ще се предприемат действия по случая.

Още

Съдът видя още незаконно строителство до сарая на Доган

27.04.2022

1572
МВР прати кея на Догансарай на прокуратурата

04.04.2022

1207
Заради Догансарай полиция и прокуратура влязоха в община Бургас

29.12.2021

Обновена

6101