Quantcast
Шофьорски книжки вече се подменят и само за 3 дни, но на тройна цена | СЕГА
facebook
twitter

ВОДЕЩИ НОВИНИ / България

Шофьорски книжки вече се подменят и само за 3 дни, но на тройна цена

Услугата може да се заявява единствено в Пътна полиция при СДВР и в областните дирекции на МВР в страната
12 793
 Илияна Кирилова

Шофьорски книжки вече се сменят и по ускорена процедура в рамките само на 3 дни. Това става ясно от официално съобщение на МВР. 

"В случаите на подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство (СУМПС) поради изтичането на срока на валидност, при вече изтекъл срок на валидност, при промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация, както и при издаване на дубликат, може да бъде заявена ускорена услуга за издаване - до три работни дни от приемането на заявлението", посочват от вътрешното министерство. Изрично се уточнява, че тази услуга ще може да се ползва само при подаването на документите в звена "Пътна полиция" при Столичната дирекция на вътрешните работи или областна дирекция на Министерството на вътрешните работи, а не в отделните районни полицейски управления.
Ускорената процедура ще струва тройно по-скъпо от обикновената. В момента издаването на шофьорска книжка в срок от 30 дни, каквато е обикновената услуга, струва 25 лева за хората до 58 години, 11 лева – за тези между 58 и 70 години - 11 лева, а за всички над 70 години – услугата е безплатна. За хората с трайни увреждания, които имат решение от ТЕЛК, таксата е в размер на 3 лева. Това означава, че при ускорената процедура за книжка до 3 дни ще трябва да се платят 75 лева, ако лицето е на възраст до 58 години и 33 лева – ако е между 58 и 70 години.

Чуждестранно СУМПС се подменя с българско при обикновена услуга в срок до 30 дни от приемането на заявлението, което се подава само в звена „Пътна полиция” при СДВР или областна дирекция на Министерството на вътрешните работи, пишат още от МВР.

 Добре е да знаете: 
- Български личен документ се издава въз основа на подадено заявление по образец;
- Заявленията с обикновена поръчка за подмяна на българско свидетелство за управление на МПС поради изтичане на срока на валидност, при вече изтекъл срок на валидност, при промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на постоянния адрес от едно населено място в друго населено място, или на фамилия и транслитерация, както и при издаване на дубликат, се подават в районните управления (РУ) при СДВР/ОДМВР по постоянен адрес, в звената „Български документи за самоличност” при СДВР/ОДМВР по постоянен адрес или в дипломатическите или консулските представителства на Република България в чужбина;
- Следва да се знае, че при установена необходимост от допълнителни проверки, както и възникнали технически и/или софтуерни проблеми, свързани с издаването на български личен документ, са основание издаването на български личен документ чрез бърза, експресна или ускорена услуга да се трансформира в обикновена услуга;
- Свидетелство за управление на МПС се издава след придобиване на правоспособност по Закона за движението по пътищата (ЗДвП). Издаването и подмяната на документа се извършва на основание на заявление по образец, подадено лично в звената „Пътна полиция” на СДВР/ОДМВР по постоянния адрес на заявителя и след представяне на лична карта, временна карта за самоличност или паспорт. Заявление за издаване на свидетелство за управление на МПС може да се подаде и от лице, упълномощено от заявителя с нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите по чл. 17, ал. 5 от ЗБЛД. При подаване на заявлението лицето може да посочи, че желае да получи готовото свидетелство за управление на МПС в РУ, звеното „Български документи за самоличност” или звеното „Пътна полиция” при СДВР/ОДМВР по постоянния си адрес;
- Заявленията за подмяна с българско свидетелство за управление на МПС, както и за замяна на чуждестранно свидетелство за управление на МПС, се подават в звената „Пътна полиция” при СДВР/ОДМВР по постоянен адрес;
- На чужденците с разрешено пребиваване в Република България и с придобита правоспособност съгласно ЗДвП се издава свидетелство за управление на МПС по реда на Глава четвърта „Условия и ред за издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство” въз основа на подадено заявление по образец.

Още

Десетки пътни полицаи се разследват по случая "Семерджиев"

05.11.2022

Обновена

1441
Полицията залови 25 нелегални мароканци в "Орландовци"

19.09.2022

554
МВР задържа 37 нелегални мигранти в София

30.08.2022

471