Quantcast
"Напоителни системи" няма документи за 60% от язовирите | СЕГА
facebook
twitter

ВОДЕЩИ НОВИНИ / Икономика

"Напоителни системи" няма документи за 60% от язовирите

Дружеството е в критично финансово състояние, над половината от съоръженията са монтирани преди 1980 г.
2 075

Критично финансово състояние и пълна безстопанственост - това най-общо показва одитът на Сметната палата в държавното дружество "Напоителни системи". Констатациите не са изненада - за плачевното състояние, в което се намира дружеството, е известно отдавна, но държавата така и не предприема мерки да спаси собствеността си през годините.

За 60% от язовирите и за 30% от другите хидросъоръжения и имоти "Напоителни системи" изобщо не притежава документи за собственост, установява Сметната палата. Одитът обхваща периода 2018-2019 г. На дружеството се водят 168 напоителни язовира, от които 21 "комплексни и значими", 190 помпени станции, 530 км деривационни канали, над 2 хил. км напорни водопроводи и над 9 хил. км тръбна мрежа.

Дружеството не поддържа и регистър на недвижимите си имоти, а плащането по почти половината договори за наем е забавено, без да се търсят неустойки за това. 

В края на 2019 г. задълженията на "Напоителни състеми" са близо два пъти по-големи от размера на вземанията.

Една от причините за тежкото финансово състояние е неосигурено финансиране от ресорното министерство на земеделието за изпълнението на възложени дейности по поддържането на диги и други съоръжения срещу наводнения. Ако са постъпвали някакви средства, то те са били с 2 години закъснение. Така дружеството постоянно е било с недостиг на средства, което е затруднявало дейността му.

За 2018 г. например вземанията на „Напоителни системи“ са в размер на 18,9 млн. лв., а за 2019 г. – 20,8 млн. лв. В същото време задълженията са за 38,4 млн. лв. за 2018 г. и 37,8 млн. лв. за 2019 г. - те са към доставчици, свързани структури с министерство на земеделието, дългосрочен банков кредит, такси за водоползване към басейнови дирекции.

Заради хроничния недостиг на средства дружеството не е в състояние да модернизира измервателните устройства на съоръженията си, поради което търпи сериозни загуби на вода, установява Сметната палата. Така дружеството не може да печели от основната си дейност - продаване и доставяне на вода за напояване и промишлени нужди. Повече от половината от хидромелиоративните съоръжения са монтирани преди 1980 г. Те трябва да обслужват 7,4 млн. дка площи, но на практика годни за напояване са около 5,4 млн. дка.  

Загубата на вода по пътя от източването до доставянето й на ползвателите за напояване през 2019 г. е около 135,4 млн. куб. м. Отделно загуби от 13,3 млн. куб. м се търпят и при доставяне на вода за промишлени цели.

Одитът на Сметната палата е показал и редица проблеми с обществените поръчки. При възлагането им не е прилаган контрол, в резултат на това 5 обществени поръчки са прекратени поради грешки при изготвянето на обявата, указанията към нея, техническата спецификация или методиката за оценка на офертите. Други две обществени поръчки са били възложени чрез изпращане на покана до определени лица в разрез със Закона за обществените поръчки.

В нарушение на закона са провеждани процедури на пряко договаряне. Всички договори са сключени без решение от Съвета на директорите. Съставени са три акта за нарушение на Закона за обществените поръчки.

В началото на мандата си служебният земеделски министър Христо Бозуков също разпореди вътрешен одит в "Напоителни системи". По-късно той отстрани тогавашната шефка на дружеството Снежина Динева и другите двама членове на съвета на директорите, като обяви, че вътрешната проверка е установила 17 сериозни нарушения, вкл. и с обществени поръчкки. 

Още по темата

Още

Агроминистърът уволни борда на "Напоителни системи"

14.01.2022

652
На партийното изнудвачество трябва да се сложи край

13.01.2022

ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ

19243
Сметната палата влиза в ББР и “Марица Изток 2”

12.01.2022

МИЛА КИСЬОВА

1531