Quantcast
Враца задмина Пловдив и Варна по заплати | СЕГА
facebook
twitter

ВОДЕЩИ НОВИНИ / Икономика

Враца задмина Пловдив и Варна по заплати

В София средният доход е надхвърлил 2000 лв. през декември, а в област Благоевград не стига дори 1000 лв.
6 145
 Pixabay

България е сравнително малка държава, но разликите в доходите на населението по области са огромни, а в пандемията ножицата дори се разтваря още повече. Данните на Националния статистически институт разкриват, че през последната четвърт на 2020 г. средната месечна брутна работна заплата в столицата е достигнала 1959 лева, като конкретно през декември (месеца на големите премии и коледни бонуси) дори е надхвърлила 2000 лева. В същото време има области, в които трудовите доходи са наполовина по-ниски. Така е в Сливенска, Плевенска, Видинска, Смолянска област, където средните заплати в последния месец на миналата година са били около 1000 лева. 

За мнозина вероятно ще е изненада да научат, че Благоевградска област се изравнява по най-много работещи бедни с "вечния аутсайдер" - района на Видин. През декември средната заплата и в двата региона е била само 952 лева. Данните на НСИ показват и друго интересно явление - Северозападна България определено се развива на различни скорости, като област Враца е включила на висока предавка и вече е на второ място по доходи след столицата, като изпреварва Варна, Пловдив, Стара Загора. Още през септември там средната заплата е надскочила 1300 лева и е продължила да расте през следващите месеци, като почти достига 1400 лева през декември.

 

ЗАЩО

НСИ дава само сухи числа и не обяснява защо например Благоевградска област е заприличала по доходи на по-бедните части от Северозападна България и на какво се дължи "откъсването" на Враца, където заплатите очевидно са в подем. А какво казват икономистите? Институтът за пазарна икономика от години прави проучвания и анализи от серията "Регионални профили", като се опитва да улови и обясни проблемите, феномените и тенденциите. 

От ИПИ обясняват, че област Враца показва положително развитие в почти всички икономически показатели. Например по показателя "брой предприятия на 1000 души от населението" областта е отличник - броят на фирмите расте 10 пъти по-бързо от средното за страната. Инвестициите също са във възход -  разходите за придобиване на дълготрайни материални активи в областта растат с 6%, докато средно за страната се отчита спад. И още - областта отчита голямо увеличение на броя на студентите в колежи и университети на 1000 души от населението, контрастиращ с общата тенденция за страната, която е към намаляване. 

Благоевградска област пък предлага твърде шарена картина. Всъщност областният център се развива добре и доходите там съвсем не са сред най-ниските, но областта включва много малки, икономически изоставащи и бедни населени места, които влошават общите резултати, коментират експертите.

 

Средна месечна брутна заплата, 

по райони и области, за 2020 г.,  в лв.  

Статистически райони Месеци
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Северозападен район 1 026 1 036 1 013 1 048 1 057 1 072 1 088 1 055 1 123 1 131 1 117 1 151
 -Видин 872 892 858 891 923 935 957 920 956 988 951 952
 -Враца 1 210 1 229 1 206 1 266 1 289 1 285 1 238 1 230 1 319 1 316 1 366 1 397
 -Ловеч 1 017 1 011 1 001 1 048 1 027 1 049 1 116 1 029 1 115 1 120 1 098 1 139
 -Монтана 981 990 972 1 011 1 017 1 039 1 051 1 017 1 072 1 107 1 068 1 133
 -Плевен 979 989 961 969 981 1 002 1 030 1 013 1 072 1 069 1 036 1 060
Северен централен район 1 060 1 061 1 034 1 035 1 072 1 097 1 128 1 093 1 141 1 177 1 123 1 149
 -Велико Търново 1 012 1 006 994 1 008 1 045 1 053 1 077 1 038 1 093 1 113 1 061 1 096
 -Габрово 1 149 1 143 1 114 1 072 1 128 1 182 1 187 1 162 1 226 1 219 1 198 1 211
 -Разград 1 122 1 154 1 083 1 091 1 127 1 145 1 256 1 171 1 229 1 332 1 165 1 183
 -Русе 1 077 1 078 1 048 1 055 1 085 1 120 1 150 1 127 1 164 1 205 1 162 1 188
 -Силистра 912 916 909 914 950 951 953 939 966 1 025 1 002 1 041
Североизточен район 1 135 1 131 1 113 1 131 1 148 1 173 1 189 1 160 1 208 1 235 1 221 1 228
 -Варна 1 206 1 198 1 179 1 196 1 207 1 251 1 272 1 224 1 282 1 318 1 302 1 287
 -Добрич 998 1 014 988 1 019 1 036 1 036 1 066 1 078 1 111 1 103 1 097 1 104
 -Търговище 1 071 1 032 1 015 1 036 1 049 1 069 1 059 1 058 1 110 1 137 1 115 1 164
 -Шумен 1 047 1 062 1 055 1 071 1 113 1 102 1 106 1 086 1 115 1 132 1 122 1 173
Югоизточен район 1 094 1 094 1 089 1 076 1 123 1 132 1 126 1 106 1 182 1 191 1 158 1 202
 -Бургас 1 078 1 073 1 042 1 050 1 096 1 099 1 104 1 096 1 148 1 179 1 159 1 171
 -Сливен 992 995 994 949 1 021 1 018 1 021 991 1 059 1 125 1 038 1 088
 -Стара Загора 1 174 1 178 1 198 1 174 1 212 1 230 1 207 1 181 1 292 1 244 1 221 1 295
 -Ямбол 1 006 1 006 1 008 993 1 045 1 064 1 076 1 039 1 099 1 140 1 094 1 143
Югозападен район 1 649 1 612 1 666 1 664 1 647 1 677 1 731 1 647 1 709 1 783 1 725 1 847
 -Благоевград 879 878 842 857 890 910 921 904 942 968 920 956
 -Кюстендил 923 921 904 913 971 983 987 962 1 015 1 013 973 1 040
 -Перник 966 968 947 957 971 960 1 004 969 999 1 029 980 1 066
 -София 1 298 1 241 1 209 1 265 1 248 1 228 1 309 1 269 1 314 1 323 1 320 1 346
 -София(столица) 1 809 1 766 1 841 1 827 1 801 1 838 1 897 1 799 1 868 1 955 1 891 2 031
Южен централен район 1 072 1 074 1 051 1 058 1 085 1 106 1 132 1 111 1 168 1 196 1 174 1 189
 -Кърджали 1 016 1 026 1 014 983 996 1 017 1 035 1 039 1 122 1 155 1 254 1 165
 -Пазарджик 1 028 1 032 999 1 070 1 047 1 057 1 071 1 069 1 117 1 188 1 128 1 156
 -Пловдив 1 139 1 134 1 113 1 117 1 153 1 177 1 206 1 181 1 237 1 250 1 231 1 259
 -Смолян 927 944 933 897 932 992 994 964 1 020 1 020 1 013 989
 -Хасково 953 972 941 929 983 974 1 023 991 1 043 1 110 1 038 1 064

Източник НСИ

 

Средна брутна месечна заплата, 

по тримесечия, 2020 г. 

  Тримесечия на 2020 г.
І ІІ III IV IV вкл.годишни премии
Северозападен район 1 025 1 059 1 089 1 133 1 176
 -Видин 874 916 945 964 992
 -Враца 1 215 1 280 1 262 1 360 1 460
 -Ловеч 1 009 1 041 1 087 1 119 1 155
 -Монтана 981 1 022 1 047 1 103 1 131
 -Плевен 976 984 1 039 1 055 1 076
Северен централен район 1 052 1 068 1 121 1 150 1 199
 -Велико Търново 1 004 1 035 1 069 1 090 1 141
 -Габрово 1 135 1 128 1 192 1 209 1 248
 -Разград 1 120 1 121 1 218 1 227 1 279
 -Русе 1 068 1 087 1 147 1 185 1 236
 -Силистра 912 938 953 1 023 1 073
Североизточен район 1 126 1 151 1 186 1 228 1 277
 -Варна 1 195 1 218 1 259 1 302 1 351
 -Добрич 1 000 1 030 1 085 1 101 1 148
 -Търговище 1 039 1 051 1 075 1 139 1 178
 -Шумен 1 055 1 095 1 102 1 142 1 200
Югоизточен район 1 092 1 110 1 138 1 183 1 228
 -Бургас 1 064 1 082 1 116 1 170 1 225
 -Сливен 994 996 1 023 1 084 1 100
 -Стара Загора 1 183 1 205 1 226 1 253 1 303
 -Ямбол 1 007 1 034 1 072 1 126 1 146
Югозападен район 1 642 1 663 1 696 1 785 1 889
 -Благоевград 867 886 922 948 992
 -Кюстендил 916 955 988 1 008 1 026
 -Перник 960 963 991 1 025 1 048
 -София 1 249 1 247 1 297 1 330 1 443
 -София(столица) 1 805 1 822 1 855 1 959 2 075
Южен централен район 1 066 1 083 1 137 1 187 1 214
 -Кърджали 1 019 999 1 065 1 191 1 205
 -Пазарджик 1 020 1 058 1 086 1 157 1 172
 -Пловдив 1 129 1 149 1 208 1 247 1 282
 -Смолян 934 940 992 1 007 1 036
 -Хасково 955 962 1 019 1 071 1 085

Източник НСИ

Ключови думи:

заплати, доходи

Още

Днес е последен ден за деклариране на доходите от 2020 г.

05.05.2021

Обновена

МИЛА КИСЬОВА

996
Близо 412 000 души вече обявиха доходите си пред НАП

28.04.2021

МИЛА КИСЬОВА

353
Депутатите се надцакват кой пръв ще ореже заплатата си

23.04.2021

ТАНЯ ПЕТКОВА

2051