Quantcast
Търговци призовават моловете да бъдат отворени на 12 април | СЕГА
facebook
twitter

Икономика

Търговци призовават моловете да бъдат отворени на 12 април

От бранша апелират за намаляване на данък сгради и такса смет и освобождаване от данък печалба за 2021 г.
791
 Илияна Кирилова

Големите нехранителни магазини и търговските центрове тип "мол" да бъдат отворени още на 12 април, а не от 1 май, призовават членовете на Сдружението за модерна търговия (СМТ). Според търговците така ще бъде избегнато усложняване на финансовата ситуация за голяма част от фирмите и ще бъде ограничена задълбочаващата се криза в редица сектори, предизвикана от невъзможността за работа на търговските обекти с площ над 300 кв. м.

Отварянето на магазините ще има спасителен ефект и за приходите в държавния бюджет, посочват от СМТ. Разхлабването на ограничителната мярка нямало да доведе до ръст на заболеваемостта, тъй като големите търговци и мениджмънта на търговските центрове  спазват стриктно противоепидемичните мерки.

"Ограниченията, които бяха наложени на 18 март, водят до тежки икономически последствия не само за търговците, но и за всички компании, свързани с ритейл сектора – доставчици на стоки, логистични, охранителни и фасилити мениджмънт фирми и т.н. Всички те са поставени в шокова ситуация, тъй като при затваряне, на каквото сме свидетели в момента, разходите на компаниите остават в почти пълния си размер, а в същото време приходите им са редуцирани почти до нула. Нещо повече – заради пандемията се наложиха и допълнителни разноски за дезинфекция и осигуряване на всички предпазни мерки, така че магазините и търговските центрове да представляват безопасно място за пазаруване и работа. Това значително финансово перо е изцяло за сметка на работодателите и по никакъв начин не се компенсира от държавата", се казва в отворено писмо на СМТ.

Най-тежко било положението за търговците, които имат магазини само в молове и т.нар. ритейл паркове. През последната година тези търговски центрове са били затворени за приблизително 100 дни, включително и в периодите, в които се реализират най-големи обороти като Коледа. В резултат на това търговците в тях регистрирали огромни спадове на приходите и били принудени да освобождават служители.

"Ново удължаване на затварянето на големите нехранителни магазини и на търговските центрове неминуемо ще доведе до верижно влошаване на финансовото състояние на много компании в сектора, до ръст на междуфирмената задлъжнялост и на безработицата", предупреждават търговците. В този сегмент от ритейл сектора са заети над 10 000 души.

От Сдружението за модерна търговия настояват държавата да компенсира адекватно компаниите от сектора.

За разлика от малките и средни предприятия, големите търговци могат да се възползват само от мерките за „60:40“, „Заетост за теб“ и „Запази ме“, през които се поемат част от разходите за труд и запазване на екипите. В същото време, при почти нулеви приходи, всички останали разходи продължават да текат, което води до много тежки последици за бизнеса. Ето защо СМТ призовава за справедливо третиране на всички търговски компании, независимо дали са малки или големи, като се осигури подпомагането им равнопоставено.

Конкретните предложения на сдружението са:

- Обхватът на мярка „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП“ през НАП за затворени малки и средни предприятия в размер на 10% от оборота без ДДС, да бъде разширен и към големите компании.

- Обхватът на мярка „Подкрепа за средни предприятия по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ също да бъде разширен към големи предприятия.

- Да се разшири обхватът на програма „Запази ме“ като в нея бъдат включени и служители на затворени обекти, които към момента нямат право на компенсации по мярката. Това са юристи, финансисти, служители за дистанционно обслужване на клиенти, охрана, поддръжка и така нататък.

- Редуциране на данък сгради и такса смет за периода на затваряне на обектите;

- Замразяване на данъчните плащания за периода на затваряне на обектите.

- Освобождаване на засегнатите компании от данък печалба за 2021 г.

Още

25 млн. лв. от помощта за затворените бизнеси останаха неусвоени

25.06.2021

МИЛА КИСЬОВА

586
Над 1500 фирми искат компенсация за локдауна през април

22.06.2021

МИЛА КИСЬОВА

936
С 55 млн. лв. НАП ще компенсира последните фирми от локдауна

12.06.2021

3470