Quantcast
Държавата въвежда стандарт за сайтовете на администрацията | СЕГА
facebook
twitter

ВОДЕЩИ НОВИНИ / България

Държавата въвежда стандарт за сайтовете на администрацията

Интернет страниците на ведомствата ще ползват само шрифтове с българска форма на кирилица
1 836
 Pixabay
Сайтовете на държавните администрации ще имат няколко задължителни менюта

Интернет сайтовете на държавните учреждения да бъдат стандартизирани с единна рамка, която да гарантира безпрепятствен, пряк и постоянен достъп, ясна навигация и съдържание. Проектът за това е изготвен след решение на Съвета за административната реформа на Министерски съвет и е публикуван за обсъждане в портала за обществени консултации.

На първо място, структурата и съдържанието на интернет страниците трябва да бъдат достъпни за всички, по-специално за хората с увреждания. Това следва да стане чрез въвеждането на европейския стандарт "Accessibility requirements for ICT products and services". Също така сайтовете на администрациите трябва да бъдат изградени така, че да имат еднаква визуализация при отваряне чрез съвременните версии на широко разпространените уеб браузъри, както и при техните мобилни версии в операционни системи като Android, iOS. 

Също така сайтовете на ведомствата трябва да използват на единна цветова схема - не повече от един основен и един вторичен цвят, един цвят за акценти, основен цвят за текст, както и стандартни цветови схеми за системни съобщения (например, зелено за потвърждение или приемане, червено за грешка или отказ и др.).

Заглавната част на всяка интернет ще съдържа наименование на администрацията и ясно указание, че това е официалната ѝ страница. Освен това трябва да се съдържа ясно указание кой е административният орган, чиято дейност се обслужва от администрацията, титуляр на страницата. Задължително е да има инструмент за смяна на езика и инструмент за търсене. В долната част пък ще стоят карта на сайта и декларация за достъпност.

Държавните символи и лога на администрациите следва да са съобразени с разпорежданията в нормативните актове, така че гербът на Република България да се визуализира на бял фон в лявата част на заглавната част на интернет страниците на Министерския съвет и министерствата. В този случай не се допуска визуализирането на други символи в главата на интернет страницата. Основната структурна форма на герба на Република България да се визуализира на бял фон в лявата част на главата на интернет страниците на: държавните комисии, изпълнителните агенции, други институции, създадени със закон или с акт на Министерския съвет, областните администрации, както и на общинските администрации и общинските съвети, на общини, които нямат свои собствен символи.

В интернет страниците на държавната администрация е препоръчително да се ползват само шрифтове с българска форма на кирилица, оптимизирани за употреба на екран. "Въпреки многото съществуващи шрифтове с тази форма, въпросът е сложен, многостранен и ще се отрази върху редица аспекти на институционалната идентичност. Решението на този проблем ще бъде намерено в сътрудничество с доказани български специалисти в областта на шрифта и шрифтовия дизайн, експерти от ИТ сектора и др", пише в мотивите на проекта.

Предвижда се на да има няколко задължителни менюта на сайтовете. Раздел "Администрация" ще включва обща информация, нормативни актове, стратегически документи, информация за конкурси, както и пресцентър. После следват разделите "Административно обслужване", "Публични регистри", "Профил на купувача", "Декларации по ЗПКОНПИ", "Достъп до обществена информация" и "Контакти".

С новите правила за държавните сайтове се въвеждат и редица технически изисквания за видео, изображения, оптимизация за бързо зареждане, както и защита на данните на две нива.

Още

Сайтът за продажба на винетки блокира временно

31.07.2022

92
Русия блокира български новинарски сайт

14.07.2022

11110
Сменяме доставчика на интернет за 5 дни

31.05.2022

861