Quantcast
Ловни концесионери властват над 7 млн. декара гори и земи | СЕГА
facebook
twitter

ВОДЕЩИ НОВИНИ / България

Ловни концесионери властват над 7 млн. декара гори и земи

Валентин Златев, Делян Пеевски и Христо Ковачки са само част от имената, на които са отдадени апетитни горски терени
15 752
 Зелени закони
Частни фирми ограничават достъпа до държавни гори

Ловни концесионери се разпореждат с около 7 милиона декара земи и гори, които представляват 6,4% от площта на държавата. Стопаните са близо 170 фирми, сред които тези на бизнесмените Валентин Златев, Цоло Вутов,  Румен Гайтански, Фуат Гювен, Тодор Батков, Делян Пеевски, Гриша Ганчев, Христо Ковачки и др, показа проверка на сдружението "Зелени закони".

"При липсата на обществен контрол ловните концесии водят до пълна феодализация на горите и ловните територии чрез ограничаване на обществения достъп посредством ловни огради, административни заповеди и жива охрана, чрез непрозрачно обсебване и ползване на публичните ресурси (гори, дивеч, сгради) за сметка на държавата, чрез нагласена приватизация на сгради и т.н.", предупреждават от екосдружението.

Преобладаваща част от ловните паркове в България са разделени на стопански райони, в които грижата за дивеча се извършва от местните ловно-рибарски сдружения. По договор те заплащат на държавата около 1 лв. на хектар под формата на вноски за стопанисване и за ползване на дивеча. Отделно имат задължение да извършват и определени инвестиции, включващи защита от бракониерство, засяване на фуражни култури, подхранване на дивеча и т.н. 

Основният проблем при това отдаване на територия спорадичните конфликтите между ловците и останалите ползватели на гората, дължащи се на временното ограничаване на достъпа в дните, в които се провежда лов. "Проблемът е разрешим чрез повече прозрачност, но държавните горски стопанства, които са отговорни за контрола върху ловните дружинки, не виждат икономически интерес в това, тъй като вноските на ловните дружинки не постъпват в бюджета на стопанствата, а в Изпълнителна агенция по горите.

Вторият начин за концесиониране на ловни терени е те да се отдадат чрез конкурс, в който могат да участват, както частни юридически лица, така и държавните ловни стопанства и ловно-рибарските сдружения. Отдадените към момента участъци са с обща площ 4,3 милиона декара или 1/10 от всички горски територии, като 99% от тях се управляват от над 150 частни фирми. Сред най-големите концесионери са фирмите "Етрополски бук" и "Експрес-Турс" на бившия депутат Емил Димитров (над 140 000 дка в Етрополе, Шерба и Несебър), "Гимел" на Гео Дундаров (близо 120 хил. дка в Еленския Балкан), "Асарел-Медет" на бизнесмените Цоцоркови (близо 120 хил. дка в Панагюрище), "Ви Ай хънтинг", свързана с Христо Ковачки (над 80 хил. дка в Странджа и Рила), "Ловен комплекс Бялка" на Гриша Ганчев (близо 70 хил. дка в Ловеч).

Третият начин, с който ловни стопанства се отдават на частни стопани, е договорът за съвместни дейности. Чрез тях държавните ловни паркове споделят инвестициите „споделят“ с частния партньор всички инвестиции, разходи и приходи при развитието на ловностопанската дейност. Чрез такива договори е феодализирана площ от близо 3 милиона дка, което е близо 7% от всички горските територии в България. "Средните цени, формиращи се от размера на ежегодните инвестиции, са около 20 лв./ха. Ако фирмата успее да покрие този разход със сходни по размер приходи, то „феодализацията“ на стопанството на практика излиза безплатна", алармира екоорганизацията "Зелени закони".

Както "Сега" първи съобщи, сред скритите концесионери на ловни стопанства са фирми на Валентин Златев, Румен Гайтански, адвокати, големи пътни строители и бивш депутат.

 

Още

Земеделският министър заповяда спиране на горската сеч

01.06.2021

17757
Бавната ваксинация у нас спирала руските туристи

31.05.2021

МИЛА КИСЬОВА

1684
Кабинетът ще увещава концесионерите за евтини плажни чадъри

26.05.2021

Обновена

415