Quantcast
КФН отне лиценза на застрахователна компания "Юроамерикан" | СЕГА
facebook
twitter

Горещи новини

КФН отне лиценза на застрахователна компания "Юроамерикан"

2149
Илияна Кирилова

Комисията за финансов надзор съобщи, че е взела днес решение за отнемане лиценза за извършване на застраховане на ЗК "Юроамерикан" АД.

Комисията посочва следните основания:

От периодично представяните в КФН от ЗК "Юроамерикан" АД финансови справки и отчети е видно, че през периода януари – август 2018 г. застрахователят не отчита сключени застрахователни договори. В периода септември – декември 2018 г. дружеството е сключило общо 9 застрахователни договора.

От извършената проверка е видно, че в периода от януари до август 2019 г., ЗК "Юроамерикан" АД отново не е сключвало застрахователни договори, нито е завеждало претенции по действащи застраховки, съответно не е изплащало и застрахователни обезщетения.

На 01.09.2019 г. застрахователят е сключил три броя застрахователни договори, които обаче са сключени с лица, които са акционери на ЗК "Юроамерикан" АД, като две от застрахованите лица са и служители на застрахователната компания. Видно от представените в КФН от ЗК "Юроамерикан" АД данни, дружеството не е извършвало застрахователна дейност за период от осем месеца (от януари до август) в рамките на последните две години – 2018 г. и 2019 г.

Освен това ЗК "Юроамерикан" АД не разполагала с налична система на управление с адекватна, ефективна и прозрачна организационна структура, която да осигурява надеждно и разумно управление на дейността на дружеството. Назначавани са лица, които изпълняват ключови функции в дружеството, без КФН да е уведомена и без да е получено одобрение от страна на надзорния орган. Не са представяни документи, доказващи, че лицето, определено за ръководител на функцията по управление на риска, отговаря на изискванията за професионална квалификация и надеждност. Липсвали актуални вътрешни правила и политики.

Комисията назначава Стефан Петров Стефанов за квестор на ЗК "Юроамерикан" АД до назначаването от съда на синдик или до вписването на ликвидатор на дружеството.

Ключови думи:

КФН, лиценз, Юроамерикан
3

Влез или се регистрирай за да коментираш

Още

Комисията за финансов надзор отново нагло си вдига заплатите

17.11.2020

МИЛА КИСЬОВА

7716 14
Владимир Савов се връща в управата на КФН

08.07.2020

1183 6
Лицензът на АЕЦ "Белене" от ЕК е изтекъл

24.06.2020

4904 29

Коментари

Умберто Жеко

защо няма държавен застраховател?

paragraph39

УМБЕРТО ЖЕКО,

/:/ защо няма държавен застраховател?

.........................................................................................................................

Защото НЕнародната/след 1989 г./ "демократична" Република България е ЧАСТНОкапиталистическа държава- за разлика от до 1989 г., когато беше и Народна и ДЪРЖАВНОкапиталистическа/социалистическа!/ държава!

А всяка държава е инструмент за реализиране и защита на господстващата в Обществото Класа! А в частнокапиталистическата държава господстващата Класа е на ЧАСТНИЦИТЕ капиталисти и рентиерите- включително и собствениците на частните застрахователни дружества/ и на банки!/!

А една държавна собстевонст застрахователна фирма/ или банка/ може да функционира и при минимвм или нулева чиста Печалба! И ако такава държавна собственост фирма/или банка/ е на Пазара и функционира, тя, включвайки/калкулирайки/ в цената на услугата си по-малък % Печалба, може да "подбива"/ но без Дъмпинг!/ цените на ЧАСТНИТЕ фирми/и банки/- които, обаче, са, за да реализират възможно най-голяма, най-лесна и най-бърза Печалба/което е основен Закон на частния Капитализъм/! Частният капиталист НЕ създава частната си фирма, за да задоволява обществени потребности, а за да реализира Печалба/максимално възможната!/, задоволявайки обществени потребности!

Ерго, държавата /НЕнародната след 1989 г.!/ премахна, като ги приватизира, държавната собственост застрахователна фирма ДЗИ/и държавната собственост търговски банки!/- за радост и в услуга на частните такива! Такава е природата и функцията на ЧАСТНОкапиталистическата държава по Света и у нас!

Впрочем, както неведнъж съм казвал и доказвал и тук, ЛИПСАТА на държавна собственост фирми, произвеждащи стоки и услуги за Пазара, е ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННО- тъй като, по Конституция, държавната и частната собственост са равноправни и равностойни, а Гражданите и фирмите имат право на Избор коя от тях да ги обслужва! А когато им е отнето това право/поради тотално приватизиране на държавната собственост такива фирми!/, Държавата фактически е отнела на Гражданите и фирмите правото им на Избор!

Толкоз просто и логично е, че го знае и разбира дори всяко дете- стига да НЕ е закърмено с ЕТАЦ, де!

КАЗАХ!

 

vetov

..една държавна собстевонст застрахователна фирма/ или банка/ може да функционира и при минимвм или нулева чиста Печалба..

Нещо повече - тя може да функционира много дълго и на загуба. Докато не фалира Държавата, която е покривала загубите. 

Влез или се регистрирай за да коментираш