Quantcast
Изтеклият мандат на съдебните инспектори стигна до КС | СЕГА
facebook
twitter

България

Изтеклият мандат на съдебните инспектори стигна до КС

ВАС пита прекратяват ли се правомощията на инспекторите, когато парламентът бездейства да избере нови
1 744
 БГНЕС
Мандатът на главния инспектор Теодора Точкова изтече през април 2020 г., а този на инспекторите - 2 месеца преди това.

Прекратяват ли се с изтичане на мандата им правомощията на главния инспектор и инспекторите от Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС), или те продължават да изпълняват своите функции до избирането на нови от Народното събрание? Допустимо ли е дейността на инспектората да бъде преустановена за неопределено време, ако мандатът на инспекторите изтече, а парламентът бездейства да избере нови, макар и Конституцията да го задължава да го направи. 

С тези два въпроса пленумът на Върховния административен съд е сезирал Конституционния съд и иска задължително тълкуване на основния закон. Даването на отговор на поставените тълкувателни въпроси е от съществено значение за осъществяването на конституционните функции и упражняването на правомощията на ИВСС, за отстояване на принципите на демократичната и правова държава, на разделението на властите и на независимостта на съдебната власт, пишат в искането си върховните съдии.

Мандатът на главния инспектор Теодора Точкова, както и на инспекторите изтече преди 2 години. Те обаче отказват да се махнат от постовете си с оправданието, че правят добро на системата, която не може да остане без инспекторат. Парламентът пък не прави и минимално усилие да избере техните приемници. Това може да се обясни с това, че инспекторите се избират с 2/3 мнозинство от депутатите, каквото управляващата коалиция в момента няма, а в кратките парламенти от миналото лято такова мнозинство същи беше абсурдно.

"Основният правен проблем е застрашената правна сигурност. Поставя се под съмнение валидността на много актове на ИВСС за периода от изтичане на мандата на главния инспектор и инспекторите до настоящия момент, а и занапред", пишат още върховните съдии до КС. И дават за примери редица съдебни дела, в които се оспорва компетентността на инспекторите с изтекъл мандат. Включително съдът е отказал разрешаване на достъп до банкова тайна на ИВСС, за да бъдат проверени имуществени декларации на магистрати. Поставя се под въпрос и това дали ИВСС има право да инициира дисциплинарни производства срещу съдии, прокурори и следователи.

Съдиите пишат още до КС, че само той може да се произнесе коя ценност има приоритет - изискването за мандатност или изискването за непрекъснато функциониране на органи, закрепени в Конституцията, какъвто е ИВСС.

ВАС подчертава, че Конституцията е написана така, че не се предполага, че парламентът ще бъде недобросъвестен и няма да изпълни задължението си да избере следващите инспектора. Затова и в основния закон не е уредена такава хипотеза. Свидетели сме обаче точно на това - "мандатите на главния инспектор и инспекторите на ИВСС отдавна са изтекли, но конституиращият орган бездейства. И това не е прецедент, предвид факта, че и съставът на Конституционния съд все още не е попълнен от квотата на Народното събрание. Подобна хипотеза би могла да възникне и по отношение на други постоянно действащи органи, чиито изборни членове са с определен мандат", пишат съдиите, явно препращайки към предстоящия избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Той трябва да се случи в близките месеци, тъй като мандатът на настоящите изтича в началото на октомври.

 

 

 

Още

Петков постави неизпълними условия за съставяне на кабинет

26.06.2022

Обновена

30742
Меркел смята, че Путин е изчакал края на мандата ѝ, за да нападне

18.06.2022

3745
И Гешев се намеси в спора за 20-те млн. лв. за вузовете