Quantcast
4-класниците изпревариха по-големите по успех | СЕГА
facebook
twitter

Просвета

4-класниците изпревариха по-големите по успех

С две отлични оценки са 8919 ученици (около 15%), а с две слаби - 2393 (4%)
6 638
 Илияна Кирилова
2/3 от учениците са работили сравнително добре по творческата задача, но създаването на цялостен, свързан и граматически правилен текст продължава да е предизвикателство, казват от МОН

Много добър (5) е средната оценка на националното външно оценяване след 4 клас. Тя се отнася както за изпита по български език и литература, така и за изпита по математика. Средният брой точки по български на учениците е 37.25 точки, а по математика - 31.57 точки от максимум 50 точки, съобщиха днес от МОН.

На изпитите се явиха 98% от четвъртокласниците. С две отлични оценки са 8919 ученици (15%), а с две слаби - 2393, или около 4%.

Регионите с най-високи резултати и по двата предмета по традиция са София, Смолян, Варна и Русе. Училищата с най-високи резултати по български език и литература са само от столицата. Сред отличниците по математика са също училища от Стара Загора, Русе, Пазарджик, както и основно училище от с. Труд.

Резултатите по български език и литература показват, че учениците имат добри знания от началните класове и демонстрират отработвани в годините умения - пренасяне на думи, строеж на думите, пунктуация в края на изречението и степенуване на прилагателни. Някои от децата все още се затрудняват с правописа на предлозите „с“ и „в“.

Близо 2/3 от четвъртокласниците са работили сравнително добре по творческата задача, но създаването на цялостен, свързан и граматически правилен текст продължава да е предизвикателство.

Подобни са и наблюденията върху резултатите по математика. Във висока степен са усвоени аритметичните действия и учениците успешно решават познати задачи – за лице на правоъгълник, разпознаване на прав ъгъл, текстови задачи. Затрудняват ги задачите, които изискват мислене - избор на най-рационалния път за решаване, извличане и обработка на информация от таблици и схеми, пространствена ориентация.

Предстоят конкретни анализи на индивидуално, училищно и регионално равнище, както и планиране на адекватни мерки за преодоляване на констатираните слабости и пропуски. Особено внимание ще се обърне на подготовката на децата с резултати под 25 точки, коментират от МОН.

Индивидуалните резултати от изпитите вече са видими ТУК. Всеки родител може да провери постиженията на детето си, като влезе в системата с входящ номер от служебната бележка и ЕГН на ученика. Системата визуализира три полета - реалния брой точки от съответния тест, този резултат като процент от максималния брой точки, както и оценката по шестобалната система. Резултатите, вписани във второто поле, ще бъдат отразени и в удостоверението за завършен начален етап на основно образование.

 

 

 

 

 

 

 

 

Още

Партията на властта е победител, но в Москва ще се брои наново

22.09.2021

983
Под 1% учители и ученици са карантинирани на старта на учебната година

17.09.2021

Обновена

1030
20 000 учители са поискали да бъдат тествани за COVID-19

14.09.2021

1385