Quantcast
Още 72 училища у нас стават иновативни | СЕГА
facebook
twitter

Просвета

Още 72 училища у нас стават иновативни

Списъкът на школата, които предлагат нововъведенията за учениците си, догодина ще включва 509 учебни заведения
815
 Илияна Кирилова
Някои училища предлагат иновации само за един клас, други - за цяло училище

72 училища у нас ще бъдат одобрени за иновативни за първи път за предстоящата 2021/22 г. От сегашния списък са извадени 64 учебни заведения, повечето от тях заради приключили училищни проекти, като с това Списъкът на иновативните школа за догодина включва 509 училища, над 1/5 от всички учебни заведения у нас. Това предвижда проект на решение на МС за приемане на въпросния Списък.

Подобен статут получават заведения, които извършват "целенасочена, планирана и контролирана промяна" чрез иновативни практики, с които се решават организационни и съдържателни проблеми в образователния процес. Нововъведенията могат да са по отношение на организацията или съдържанието на обучението, управлението, обучението и учебната среда, методите на преподаване, учебното съдържание, програмите или плановете.

За включване във въпросния списък училищата представят до 31 януари в МОН проектите си за иновации, приети от педагогическите съвети и одобрени от родителите на учениците. Те могат да са с продължителност до 4 години и да обхващат всички или част от участниците в образователния процес в училището.

За догодина предложения е имало от 234 училища, най-много от които обединени. Нови методи на преподаване са предложили 210, въвеждане на иновативни елементи в организацията и/или съдържание на обучението - 161, нов или усъвършенстван начин на управление, обучение и образователна среда - 132 и разработено по нов начин учебно съдържание, учебни планове и учебни програми - 84.

Положително становище от РУО е дадено за 223 проекта, а отрицателно - за 11 проекта. На арбитраж са подложени 18 проекта. С положителна оценка от комисията в МОН, оценяваща проектите, са 195 проекти, като 12 са с положителна оценка от арбитраж. Неприети са предложенията на 39 училища, включително 6 от арбитраж.

От вписаните в Списъка на иновативните училища за 2020 г. отпадат 64 училища, 61 от които поради приключили училищни проекти и 3 - заради несъотетствие на проектите със заложените резултати. Така, новият Списък на иновативните училища за учебната 2021/22 г. ще включва 509 училища - от 28 области и 137 общини. 72 училища от тях не са били иновативни за учебната 2020/21 г., а са подали нов проект за иновация, който е бил одобрен. 437 са училищата с продължаваща иновация, която не е приключила или предстои да приключи тази година, но са одобрени с нова такава.

Ключови думи:

иновации, училища, 2021/22 г.

Още

Кирил Петков си върна контрола върху иновационния фонд

04.08.2021

ТАНЯ ПЕТРОВА

13734
Инспектори проверяват качеството на училищата некачествено
Училищата настръхнаха заради 2 дни отпуск за ваксинирани учители