facebook
twitter

Консулт

Децата наследяват и разведени родители, и такива с отнети права

788

Когато родителите са разведени и детето от години живее само при единия и на практика няма никакви отношения с другия, то наследява ли този, с когото не поддържа връзка? Наследява ли се и родител, ако са му били отнети родителските права?

Х.З., София

Има две области, в които родителите отговарят на едни и същи условия, без значение дали са разведени, дали децата живеят при тях, или пък те са само при единия, дори и в случаите, в които са с отнети родителски права. Тези области са издръжката на ненавършилите пълнолетие деца и наследяването.

Дори лишеният от родителски права не се освобождава от задължението да издържа детето си. Това разпорежда действащият Семеен кодекс. Такава издръжка дължи всеки родител, включително и разведеният или този с отнетите права. 

Същото с пълна сила важи и за наследяването. И тук е без значение дали родителят е с отнети права или разведен. При всички положения децата са наследници на своите родители. Нещо повече. Наследници са дори и ако са били осиновени. При пълно осиновяване те дори наследяват роднините на съответния осиновител, а при непълно - само него. Всички тези деца са наследници по закон.
Единственото изключение е, ако детето влиза в хипотезата на недостоен да наследява. Така по Закона за наследството (ЗН)  не могат да наследяват лицата, които умишлено са убили или са се опитали да убият наследодател, неговия съпруг или негово дете. За недостоен да наследява се счита и този, който е набедил наследодател в престъпление или пък му е въздействал чрез насилие или измама да направи, измени или отмени завещание или пък бъде установено, че си е послужил с фалшиво завещание. В тези случаи съответното лице няма да може да бъде наследник и отпада от разпределението.
В класическия случай детето наследява всеки от разведените си родители, както и дори ако някой от тях или пък и двамата са с отнети родителски права. Това е и вариантът, в който детето може да се сдобие с имущество на баща си или пък майка си, както и на техните роднини.
Тук важат всички правила на Закона за наследството. Нещо повече. Детето е от кръга на наследниците с т.нар. запазена част от наследството. Според Закона за наследството всеки може чрез завещание да се разпорежда с цялото си имущество, без обаче да накърнява чрез него или пък чрез дарение запазената част на определена категория наследници - това са родителите (възходящи от първа степен), децата и внуците. Законът казва, че ако наследодателят се разпореди с повече от разполагаемата част, всеки от наследниците със запазена част, призован към наследяване, има право да иска намаляването им до размера на запазената му част.

Правото да се иска възстановяване на запазена част се упражнява само по съдебен ред. Съдебното решение отменя завещателното разпореждане или дарението, за да се възстанови запазената част. Искът може да бъде предявен самостоятелно или в делбеното производство. Правото за възстановяване на запазената част може да се упражни и чрез възражение във висящ процес. 

 

 

1

Влез или се регистрирай за да коментираш

Още

Преживелият съпруг има предимствата на наследника по закон
Кога съпруг може и да не наследи?
Автосервиз взима, поправя и връща колата

03.04.2020

368 1

Коментари

fractal
снимка на fractal

Защо не приемат многоженството бивша жена няма още повече и с деца

Другото е да се забранят разводите и да се сключва предбрачен договор

 

Влез или се регистрирай за да коментираш

×