facebook
twitter

Консулт

Законът позволява трансформация на лично имущество при развод

1 002

Как се процедира, ако е придобит имот по време на брака, ако част от парите за покупката са били от наследство?

Г.Щ., София

 

Основният режим на имуществени отношения между съпрузи в България е съпружеската имуществена общност (СИО). Той продължава да е най-масово използваният, независимо че през 2009 г. новият Семеен кодекс (СК) предвиди още два режима – брачен договор и законов режим на разделност.

Кодексът изрично определя, че при СИО вещните права, придобити по време на брака в резултат на съвместен принос, принадлежат общо на двамата съпрузи, независимо от това на чие име са придобити. Разпорежда се, че съвместният принос може да се изрази във влагане на средства, на труд, в грижи за децата и в работа в домакинството, както и че той се предполага до доказване на противното. Ако има претенции, искът за липса на съвместен принос може да се предяви от съпруг по време на брака или след неговото прекратяване, както и от наследник на съпруг.

Трябва да се отбележи, че независимо от използвания режим на общност законодателят изрично се е погрижил и за т.нар. лични (индивидуални) имущества. В специални разпоредби се определя, че тези обекти не са подчинени на режима на съпружеската имуществена общност, а се определят на практика от режима на разделност. С тези текстове законът фактически казва кои вещи са само на единия съпруг – и в брака, и след евентуален развод. Така например лични са движимите вещи, придобити от единия съпруг по време на брака, които му служат за обикновено лично ползване, за упражняване на професия или на занаят. Лични са вещните права, придобити от съпруг едноличен търговец по време на брака за упражняване на търговската му дейност и включени в неговото предприятие. Такива са и и вещните права, придобити преди брака, както и придобитите по време на брака по наследство и по дарение. Изрично е посочено, че те принадлежат на съпруга, който ги е придобил. Или иначе казано, законът определя, че дори и наследството да е получено по време на брака, то пак си е само на съпруга наследник и представлява лично имущество. 
И тук стигаме до това какво се случва, ако има купен имот, изцяло или с част от пари, които са лично имущество. Предвидено е т.нар. пълно или частично преобразуване (трансформация) на лично имущество. Така според чл. 23, ал. 1 се считат за лични вещите и влоговете, придобити през време на брака изцяло с лично имущество. Тук основно се има предвид с пари от наследство или дарение да купиш например имот. Този имот е също за съпруга наследник или надарен. Това е пълна трансформация. Законът допуска и частично преобразуване. То е уредено във втората алинея, която указва, че може да се претендира за лично притежание на съответна част от имот, придобит с лично имущество. СК казва: когато вещните права са придобити отчасти с лично имущество, лично притежание на съпруга е съответна част от придобитото, освен ако тази част е незначителна. Тази претенция става със специален иск до съда, който е установителен. Той може да се предяви при делба. Няма забрана това да се прави и по време на брака. С този иск се търси решение, с което даден имот да бъде определен като лично имущество, както и да не се дели заедно с имуществената общност. Съдът определя като личен дял толкова, колкото се докаже. Ако обаче незначителна част е с лични средства, съдът отхвърля претенцията за личен дял.

Все още няма коментари

Още

Ако съпруг наследи земи, те са негова лична собственост
При договор за изработка поръчителят може да проверява постоянно
Бързото шофиране бърка по-дълбоко в портфейла

07.08.2020

236 1

Влез или се регистрирай за да коментираш