Quantcast
МОН компенсира десетокласници заради гафа с грешните формули | СЕГА
facebook
twitter

Просвета

МОН компенсира десетокласници заради гафа с грешните формули

30 077 ученици ще получат по 4 допълнителни точки
Обновена
1 630
 МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА
Според МОН задачите могат да бъдат решени и без да се използват формулите, но заради възникналото напрежение е преценено, че ще се дадат по 4 точки на всеки ученик, чието време за работа не е било удължено

Малко над 30 000 десетокласници ще получат по 4 точки над реално постигнатия резултат на националното външно оценяване по математика, което се проведе вчера, съобщават от МОН. Причина е създаденото объркване заради първоначално предоставените помощни формули с липсващи скоби.

Както стана ясно, на вчерашния изпит по математика за 10 клас учениците получиха сгрешени формули, което наложи удължаване на времето на изпита. В някои училища обаче това не е било направено. Родители дадоха подобни примери с гимназии от Пловдив и др.

Днес от МОН пак обясниха казуса. "На 16 юни т.г. в 9:38 ч. в МОН е постъпил сигнал от столично училище чрез РУО-София, че в някои от предоставените от МОН помощни формули за изпита по математика в X клас не се визуализират скоби. Проблемът е установен при 10 от общо 74 формули и е възникнал при конвертирането на файла от Word в PDF формат. В 9:44 ч. МОН е изпратил на училищата коригиран файл, за което веднага са информирани всички РУО. В 10:24 ч. от МОН е изпратен имейл с указание за начало на изпита да се смята моментът, в който учениците са получили коректните помощни формули", обясняват оттам.

В резултат на възникналата ситуация десетокласниците в повечето училища са получили вярно изписаните помощни формули около или след 10 часа. В отделни училища обаче нови формули изобщо не са били раздадени. В част от училищата времето за работа е било удължено, в други - не, признават от министерството.

"По мнение на вътрешни и външни експерти по математика, които внимателно прегледаха изпитните материали от националното външно оценяване в Х клас, всички задачи могат да бъдат решени, без да се използват формулите с първоначално липсващи скоби. Само при задача 3 една от формулите без скоби би улеснила решението, но нейното прилагане не е наложително. Въпреки това, заради възникналото напрежение, учениците, чието време за работа не е било удължено, ще получат компенсация - 4 точки, колкото е максимално възможният резултат за задача 3", обясняват от МОН. Допълнителните точки ще бъдат дадени както на десетокласниците, които в рамките на редовните 90 минути на изпита не са решили тази задача, така и на тези, които са стигнали до правилния резултат въпреки недоразумението с помощните формули. Максималният брой точки на националното външно оценяване остава 100.

Компенсацията се отнася за 30 077 ученици в 740 училища. Не се предвиждат компенсации за десетокласниците, чието време е било удължено и които са имали възможност да работят 90 минути, след като са получили коректните помощни формули.

Чужд език по желание

Общо 5159 седмокласници и десетокласници се явиха по собствено желание на НВО по чужд език днес, съобщават от МОН. Проведоха се изпити по английски, руски, немски, френски и италиански език, а за десетокласниците - и по испански. Най-много ученици избраха тест по английски език - 2122 от всички 2162 седмокласници и 2539 от общо 2997 десетокласници.

Седмокласниците решаваха 21 задачи за ниво А2 - 17 с избираем и три с кратък свободен отговор. Последната задача изискваше създаване на текст с обем между 40 и 50 думи по тема от учебното съдържание – създаване на кратко писмо, кратък текст за свободното време, хоби, приятели. Тестовете проверяват също придобитите умения на учениците за разбиране при слушане на текстове на съответния език, използват се и илюстрации.

Учениците в 10 клас можеха да се явят на изпит по чужд език на нива А1, А2, В1.1, В1. Изпитът съдържаше четири компонента. Три от тях са писмени. Четвъртият е „говорене“ и се провежда от училищни комисии. Писмените тестове съдържат различни видове задачи - с избираем, с кратък свободен и с разширен свободен отговор. Всяко ниво има една или две задачи за писане с различен обем от думи. Темите в тези задачи са съобразени с учебните програми. Например: „Онлайн приятелства сред младежите“, „Трябва ли да се спортува?“, „Комуникация, реална или виртуална?“, „Използването на мобилния телефон в ежедневието – предимства и недостатъци“.  

От десетокласниците се изисква да демонстрират умения за комуникация при писмено общуване и прилагането на чуждия език в различни комуникативни ситуации. При условие че ученикът има поне 60% от максималния брой точки на изпита, постигнатото езиково ниво се записва в свидетелството за завършен първи гимназиален етап в съответствие с Общата европейска езикова рамка.

 

Още

Нилс Абел е Моцарт на математиката

12.08.2022

716
МОН дава шанс на 7-класници, пропуснали НВО по болест

29.07.2022

195
Десетокласниците имат само елементарни дигитални умения