Quantcast
Концесията на летище София изведе хазната с лек излишък | СЕГА
facebook
twitter

Икономика

Концесията на летище София изведе хазната с лек излишък

И през април ръстът на правителствените разходи изпреварва този на приходите
1 224
 Илияна Кирилова

Бюджетът на държавата излезе с лек излишък от 115 млн. лв. в края на април, след като през март бе отчетен дефицит от 619 млн. лв. Това показват данните на финансовото министерство, като за април те са предварителни.

През първото тримесечие на годината правителството направи рекордните 11.967 млрд. лв. разходи - с 25% повече от същия период на 2020 г., което отвори дупка в хазната още в началото на годината. През април тя вече е запълнена основно благодарение на еднократната авансова вноска в размер на 660 млн. лв. от концесионера на летище "София".

Финансовият министър в оставка Кирил Ананиев обясни по-големите харчове с мерките за справяне с COVID-пандемията за над 1.3 млрд. лв. през първите три месеца на годината. В сметката обаче той включва и разходи, които нямат връзка с коронавируса, а са чисто предизборни ходове на ГЕРБ - например месечната добавка от 50 лв. за пенсионерите от август насам и 10%-ния ръст на заплатите на всички заети в бюджетната сфера от началото на годината.

И през април разходите в бюджета продължават да растат изпреварващо увеличението на приходите. За първите четири месеца на годината са похарчени 16.545 млрд. лв. при 12.991 млрд. лв. година по-рано. Увеличението на разходите спрямо миналата година е над 27%, докато приходите в бюджета нарастват с 12%. 

Значителният ръст на разходите през първите четири месеца на 2021 г. спрямо същия период на предходната година е свързан от една страна с по-ниската база през 2020 г., когато има отчетени значително по-малки по размер разходи за борба с пандемията от COVID-19, посочва финансовото министерство. От друга страна по-големите разходи се дължат и на политиката по доходите и политиките в социалната сфера, заложени в бюджета за 2021 г., допълват от ведомството. Само добавката от 50 лева към пенсиите за месеците от януари до април струва на бюджета 420 млн. лв. В частта на капиталовите разходи също се отчита ръст спрямо същия период на предходната година, но повече данни ще бъдат публикувани след месец.

Приходите в хазната към края на април се очаква да са 16.660 млрд. лв. - 35 % от годишния разчет и с 2 млрд. лв. повече спрямо първите четири месеца на м. г. Ръстът се дължи на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 2,3 млрд. лв., докато постъпленията от помощи намаляват с 300 млн. лв., посочват от МФ.  По-подробна разбивка за приходите в бюджета към края на април също ще бъде публикувана след месец.

 

ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

За първото тримесечие на годината постъпленията от данъци върху доходите на физически лица са в размер на 1.115 млрд. лв., което е със 117,2 млн. лв. повече от миналата година. Ръст се отчита както в приходите от облагането на доходи по трудови договори, така и при данъците, платени от хората със свободни професии и доходи от граждански договори.

Спад има на постъпленията от корпоративни данъци - към март 2021 г. в хазната по това перо са влезли 143,6 млн. лв., което е намаление със 161,7 млн. лв. Това се дължи основно на по-ниските приходи от корпоративен данък от нефинансови предприятия (намаление със 155,6 млн. лв.), главно поради изместване на сроковете за деклариране и внасяне на част от данъците по ЗКПО - от 31 март на 30 юни. През миналата година заради пандемията също имаше удължаване на срока за внасяне на корпоративните данъци, но голяма част от фирмите преведоха налога до 31 март, отчита МФ.

От най-големия приходоизточник в държавния бюджет - ДДС, през първите три месеца на годината са събрани 3.126 млрд. лв., което представлява 28 % от планираните за годината и със 185,8 млн. лв. повече от същия период на м.г.

Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са в размер на 2.827 млрд. лв. при 2.649 млрд. лв. преди година.

Ключови думи:

бюджет, излишък, дефицит

Още

Бюджетът в края на май: над 20 млрд. лв. разходи и нов дефицит

31.05.2021

2288
Новият кабинет ще завари дефицит с 2 млрд. лв. по-голям от планирания

11.05.2021

4364
В ковидкризата падна потреблението на цигари и алкохол

06.05.2021

МИЛА КИСЬОВА

1024