Quantcast
Съдът отмени разпоредби в печалната наредба за касовите апарати | СЕГА
facebook
twitter

ВОДЕЩИ НОВИНИ / Икономика

Съдът отмени разпоредби в печалната наредба за касовите апарати

Държавата не е направила оценка на въздействието, а обсъждането е било формално
2 603
 Илияна Кирилова

Тричленен състав на Върховния административен съд отмени текстове от прословутата Наредба № 18 касовите апарати и софтуера за управление на продажбите в търговките обекти. Съдът обяви за нищожни разпоредби, свързани с регистрирането на софтуерите, техническите изисквания за тях, както и изискванията към продажбите чрез електронен магазин.

Делото бе образувано по жалби на над 40 бизнес организации и фирми още преди година. Те атакуваха опитите за свръхрегулация върху фирмите от страна на НАП, които противоречат на българското и европейското законодателство, ограничават свободната инициатива, увреждат конкуренцията и пораждат дискриминация. Най-спорният момент бе задължителното одобрение от НАП на софуерите за управление на продажбите - т.нар. СУПТО, което заради неясни и прекалено сложни изисквания правеха преработката им невъзможна или прекалено скъпа.

Според ВАС при приемането на измененията в наредбата Министерството на финансите е допуснало "съществени нарушения на административнопроизводствените правила, които са достатъчно основание за тяхната незаконосъобразност, както и че същите водят и до нарушение на материалния закон". 

Най-общо съдът смята, че при въвеждането на спорните изисквания за отчитане на оборотите в наредбата държавата не е спазила директива за уведомление на ЕС. В същото време НАП не е изготвила реалистична предварителна оценка за разходите, които ще има бизнесът, за да отговори на новите правила.


"Законът придава изключително значение на мотивите на предложението за приемане на нормативен акт и възможността за предварителното му разгласяване и обсъждане с всички заинтересовани преди внасянето му за обсъждане и приемане от компетентния орган, за да се гарантират принципите на обоснованост, стабилност откритост и съгласуваност, които формулират и целите на разпоредбата. Спазването на тези изисквания дава гаранции, че при формирането на волята на органа ще бъдат съобразени всички необходими обстоятелства при регулиране на определени обществени отношения по един разумен, компетентен и стабилен начин", се казва в решението на ВАС.

Освен това е налице и "нарушение на чл. 77 АПК, съгласно който компетентният орган издава нормативния административен акт, след като обсъди проекта заедно с представените становища, предложения и възражения. В случая не е налице обсъждане по смисъла на цитираната норма. Приложените  по делото справки за предложенията, становищата и възраженията, получени при публикуването на проектите на наредбите на интернет страницата на министерството на финансите и на Портала за обществени консултации, не установяват изпълнение  на законовите изисквания. Това обосновава извод, че обсъждането е формално". 

Решението на ВАС може да се обжалва на по-горна инстанция. То донякъде се обезсмисля, защото идва ден, след като парламентът прие промяна в Закона за ДДС, с която се отменя задължението софтуерите за управление на продажбите да се регистрират в НАП и да отговарят на изискванията в Наредба 18. Този режим вече ще е доброволен, като фирмите, които използват одобрен от НАП софтуер ще ползват редица преференции. Например, те ще може ускорено да възстановяват ДДС - до 30 дни, както и да ползват ускорена 100% амортизация за софтуера и устройствата, които работят с него. Освен това в закона бе въведена доста скандална преференция - обекти, в които се ползва одобрен от НАП СУПТО, няма да бъдат затваряни за едномесечен срок като наказателна мярка, ако НАП за първи път ги хване да не издават касови бележки.

Тези преференции също са доста уязвими - бизнес организации алармираха, че ще сезират съда за дискриминация, защото има фирми, които се разплащат единствено чрез банкови преводи, без да ползват фискални устройства и СУПТО. Тези фирми, някои от които с огромни обороти, ще бъдат лишени от правото на ускорено връщане на ДДС.

3

Влез или се регистрирай за да коментираш

Още

Прецедент - министър прати на съд наредба на друг министър

28.01.2021

2829 4
Фирмите за касови апарати се притесниха, че НАП ги пенсионира

28.01.2021

МИЛА КИСЬОВА

7637 18
Цели сектори скоро ще изхвърлят касовите апарати

14.01.2021

МИЛА КИСЬОВА

13231 25

Коментари

riapa

На КръстЮ конят е по-умен от нашите законотворци. То и от него е по-умен, ама...

Светлоносец
снимка на Светлоносец

Това че Върховния административен съд отменя текстове от прословутата Наредба № 18 касовите апарати и софтуера за управление на продажбите в търговките обекти, какво означава ?

       Не трябва ли, тези съставили този документ, противоречащ със здравия разум, българското и европейско законодателство, да понесат отговорност.

        Не трябва ли журналистите да изискат от ЦУ на НАП, кои експерти са работели по тази наредба, кои са наказващите органи прилагащи тази санкция, кои съдии се произнасят в полза на НАП, кои министри са я приели в МС и кои дипутати са гласували в НС текстовете от ЗДДС, където е санкцията за запечатване на търговските обекти.

         Важни са Имената на тези хора :

1. Първите да бъдат уволнени от тихите и високоплатени държавни постове, където си седят в ХолмоФис и разбират, че са на работа само от SMS с размера на заплатата по дебитната карта.

2. Вторите да не бъдат избирани за министри и народни представители. 

      Защото са вредни за държавата тези калинки малоумни.

       Така трябва да работи гражданското общество - ИМА ПРОБЛЕМ, ИМА ВИНОВЕН ЗА ПРОБЛЕМА, СЪЩИЯ СЕ УВОЛНЯВА ПУБЛИЧНО С УНИЖЕНИЕЫ ЗА ДА ЗНАЕ СЛЕДВАЩИЯ КАКВО ГО ЧАКА АКО ПОВТОРИ ПРОСТОТИЯТА. Това е ако проблема е свързан с морална вина, ако проблема има криминален елемент, виновника влиза в затвора.

     Журналистите да прочетат една заповед за запечатване на търговски обект. В тази заповед пише че си враг на обществото защото не си издал касжва бележка за 5 лв. Не само те запечатват, но те запечатват веднага - с предварително действие, като обществен враг и опасен за устоите на държавата, нищо че в ЗДДС пише "до 30лв. всяка продажба или услуга е маловажна". 

Тези хора създали и прилагащи такъв нормативен акт са малоумни, неграмотни, незнаещи къде шм е мястото, неразбиращи смисъла на поста който заемат, човешки отпадък с власт, по вредни от неграмотните, умствено ограничени. 

 Да припомня някои имена станали известни с въпиущата некомпетентност, освен творението им на Наредба Н18  : 

1. Горанов няма нужда от призентация и е цяло чудо че не е обвиняем за 700 млн лв, 30 млрд лв., прекумерен семеен разход и перфектна ревизия за данък общ доход.

2. Галя Димитрова - изпълнителен директор на НАП с 120000 лв годишно, създала скандала НАПлинк и опростила 30 млр лв установени но несъбрани данъци.

2. Пламен Димитров зам. изпълнителен директор без нито една извършена ревизия, но в интимни отношения с изпълнителния директор, пряко отговарящ за Наредба Н18.

4. Васил Панов директор на дирекцшя контрол създали тази наредба, станал известен в членството си в Държавна Комисия по Хазарта от 18г. незнаещ колко дължи Васил Божков и неправещ разлика мужду данък и такса.

 

tatyana1

И какво? Както винаги, който спазил всички изисквания в законовия срок се е минал( имал бол пари-дал),  а който не- спестил с риска да го глобят солено, но пак му се разминало. 

А авторите на поредната глупост след отменянето и- целите в бяло, и наградени с допълнителни суми, вместо наказани?

Влез или се регистрирай за да коментираш