Quantcast
Училищата ще получават пари за качество чак след 3 г. | СЕГА
facebook
twitter

Просвета

Училищата ще получават пари за качество чак след 3 г.

Ключовата реформа се отлага заради забавените инструменти за оценка на образованието
5 787
 Илияна Кирилова
В момента училищата у нас получават средства за издръжка на брой ученици, брой паралелки и според вида институция. Пари според качеството на предлаганото обучение обаче, които биха били и най-големият стимул за по-добра работа, засега няма.

Дългоочаваното финансиране според качеството в родното образование се отлага. Парите за качество, които трябва да получават училищата според оценката от инспекцията им, остава чак за след 3 г. Това предвижда проект за промени в Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, предложена от екипа на служебния просветен министър проф. Николай Денков.

Новият училищен закон регламентира, че училищата и детските градини следва да получават средства за развитие, като тук се включват освен средства за подобряване на материалната база, за педагозите, за библиотечно осигуряване и т.н., и "средства за повишаване на качеството на образованието и образователните резултати". Парите следва да се предоставят на училища, които имат както високи, така и ниски резултати - най-добрите могат да ги ползват за поощряване на учители, по-слабите - за мерки, повишаващи оценките на учениците.

Образователните резултати пък трябва да се определят по методология на МОН. Наредбата за финансирането казва, че просветният министър трябва най-късно до 30 юни 2021 г. да внесе в МС промени в нея, свързани именно с утвърждаване на въпросната методология, по която училищата да получават средства според качеството. От МОН са обсъдили различни варианти, включващи оценка на добавената стойност на детските градини и училищата при обучението на децата и оценката от извършеното инспектиране на институциите от Националния инспекторат по образованието. За измерител на добавената стойност следва да се приемат резултатите по български и по математика от външните оценявания в 4-и и 7-и клас и от матурите за 12-класниците, като се сравняват тестовете на един и същ випуск ученици в две различни времеви точки от тяхното обучение.

"Заради извънредната епидемична обстановка през 2020 г. нямаше национално външно оценяване за учебната 2019/20 г. за учениците в края на 4-и и 7-и клас. Също така, на настоящия етап липсват независима единна оценъчна система, измерваща резултатите на децата в детските градини, както и нормативно регламентирано изискване за оценка на степента на готовност на децата, постъпили в 1-и клас в училищата и утвърдена методика за извършването й", посочват от МОН. И допълват, че всички тези причини правят невъзможно разработването и прилагането на методология, оценяващи резултатите на отделните училища и градини, "което на практика оставя извън възможността да получават допълнителни средства за повишаване на качеството на образованието и образователните резултати почти половината от институциите".

Затова оттам предлагат отлагане на тази методология за срок от 3 години. "В този срок следва да бъде разработен и нормативно регламентиран приложим инструментариум за установяване на готовността на децата за постъпване в училище и на тази база ще бъде извършена оценка на образователните резултати на детските градини и началните училища, а също така се очаква да бъде завършен и един пълен цикъл на инспектиране на образователните институциите от Националния инспекторат по образованието", посочват от министерството.

Още

Новите правила за ТЕЛК се оказаха обидни за някои болни
Отпада ваденето на паспорти за блокове и къщи по график

22.07.2021

13208
Инспектори проверяват качеството на училищата некачествено